2. Soms moet u naar een keuring. Of hebben we meer informatie nodig.

Soms moet u naar een medische keuring

De verzekering kan nog niet starten


Bij een groot verzekerd bedrag moet u naar een medische keuring. Als u naar een keuring moet, ziet u dit meteen als u de gezondheidsverklaring invult en online opstuurt. U krijgt van ons meteen de informatie zodat u een afspraak kunt maken. Wilt u weten wanneer u in ieder geval naar een keuring moet? Bekijk dan dit overzicht.

Saluda en Meditel doen voor ons de medische keuringen. Een arts onderzoekt u. En stelt een keuringsrapport op. De arts stuurt ons het keuringsrapport. Dat gebeurt meestal binnen 5 werkdagen. Wilt u weten wat een keuring is? Bekijk dan het keuringsrapport.

Soms hebben we meer informatie nodig

De verzekering kan nog niet starten

 

De antwoorden die u gaf op de gezondheidsverklaring zijn niet altijd voldoende om de verzekering te starten. En soms valt een gezondheidsverklaring in een steekproef. U bent dan nog niet meteen geaccepteerd. Onze Medische Dienst beoordeelt dan uw gezondheidsverklaring. Soms heeft onze Medische Dienst nog vragen. En soms is er meer informatie nodig. Van een arts bijvoorbeeld. Of moet u naar een medisch onderzoek. De Medische Dienst neemt dan contact met u op. U hoort dit binnen 5 werkdagen.

Meer informatie over medische keuringen en onderzoeken

Het Verbond van Verzekeraars maakte 2 brochures met informatie over medische keuringen en onderzoeken. U kunt hierin nalezen wat u kunt verwachten en wat uw rechten en plichten zijn.

Geef veranderingen in uw gezondheidssituatie altijd aan ons door

Verandert uw gezondheidstoestand na een keuring of na het invullen van de gezondheidsverklaring? En hebben wij de polis nog niet gestuurd? Of zijn wij nog bezig met de medische beoordeling? Dan moet u de veranderingen in uw gezondheidstoestand meteen doorgeven aan onze Medische Dienst. Dit noemen we mededelingsplicht. Geeft u de verandering niet door? Dan keren we misschien niet of minder uit.

Met een verandering in uw gezondheidstoestand bedoelen wij: nieuwe klachten, verandering of verergering van klachten, het raadplegen van een arts, doorverwijzing naar een arts, medische onderzoeken, nieuwe of andere medicijnen, enzovoort. Via e-mail houden we u op de hoogte van de status van uw medische beoordeling.