Waarom is de premie voor de Overlijdensrisicoverzekering elke maand anders?

Voor een Interpolis Overlijdensrisicoverzekering betaalt u een premie per maand via automatische incasso. De hoogte van de maandpremie baseren we op de volgende gegevens:
• De leeftijd van de verzekerde.
• Of de verzekerde rookt of niet rookt.
• De gezondheid van de verzekerde. Deze wordt bij start van de verzekering beoordeeld.
• Het bedrag dat verzekerd is in die maand.

 

Elke maand een leeftijdsafhankelijke premie

De premie wordt vooraf per maand bepaald op basis van de leeftijd van de verzekerde en het verzekerde bedrag in die maand. De premie is dus elke maand anders. Op deze manier betaalt u altijd precies waarvoor u verzekerd bent en nooit teveel.

 

U begint met een lage premie. Deze premie stijgt naarmate u ouder wordt. Kiest u voor een dalend verzekerd bedrag? Dan stijgt de premie minder.

 

Bij de start van de verzekering krijgt u voor de gehele looptijd van de verzekering een overzicht. Hierop staat hoeveel premie u per maand betaalt. Verandert uw verzekering en uw rookgedrag niet? Dan staan de premies per maand vast voor de hele looptijd. Zo weet u van tevoren precies waar u aan toe bent.