Mijn opzegging is niet verwerkt door de verzekeraar en ik ben nu dubbel verzekerd. Wat nu?

De verzekeraar waarbij uw verzekering het kortste loopt moet de verzekering stoppen. Dat is Interpolis. Neem hiervoor contact op met uw tussenpersoon, de Rabobank. U betaalt dan niet onnodig dubbel premie. Neem ook contact op met de verzekeraar waar u weg wilt. Stem met die verzekeraar af op welke datum u weg kan. Vraag vervolgens opnieuw een Interpolis verzekering aan via de Rabobank.