Privacy verklaring opzeggen.nl

Deze webpagina kan worden bezocht zonder dat je persoonsgegevens aan ons geeft. Wanneer je gebruik maakt van de briefgenerator, vul je persoonlijke gegevens in om de persoonlijke opzegbrief te genereren. Wanneer je daarna de opzegbrief downloadt, dan worden de gegevens dezelfde nacht door onze partner Opzeggen.nl verwijderd. Wanneer je gebruik maakt van de verzendservice van Opzeggen.nl, dan worden de gebruikte gegevens in de brief 8 dagen bewaard. Daarna worden deze door Opzeggen.nl verwijderd. De (tijdelijk) bewaarde gegevens worden alleen gebruikt voor het opstellen van de persoonlijke opzegbrief.

Opzeggen.nl houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons-)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Ook kan door de klant op ieder moment schriftelijk verzocht worden om gegevens uit onze bestanden te verwijderen.