Privacy verklaring opzeggen.nl

Deze webpagina kan worden bezocht zonder dat u persoonsgegevens aan ons geeft. Wanneer u gebruik maakt van de briefgenerator, vult u persoonlijke gegevens in om de persoonlijke opzegbrief te genereren. Wanneer u daarna de opzegbrief downloadt, dan worden de gegevens dezelfde nacht door onze partner Opzeggen.nl verwijderd. Wanneer u gebruik maakt van de verzendservice van Opzeggen.nl, dan worden de gebruikte gegevens in de brief 8 dagen bewaard. Daarna worden deze door Opzeggen.nl verwijderd. De (tijdelijk) bewaarde gegevens worden alleen gebruikt voor het opstellen van de persoonlijke opzegbrief.

Opzeggen.nl houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons-)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Ook  kan door de klant op ieder moment schriftelijk verzocht worden om gegevens uit onze bestanden te verwijderen.