De datum van indiensttreding klopt niet.

Hoe kan dit?

Dat kan 4 oorzaken hebben:

  1. Je pensioenregeling is gewijzigd. De datum van indiensttreding is dan de datum waarop de pensioenregeling wijzigt.
  2. Je koos voor waardeoverdracht. Hierdoor krijg je extra dienstjaren toegekend. De datum van indiensttreding ligt daarom vóór de werkelijke datum van indiensttreding.
  3. Je was te jong. De datum van indiensttreding is dan de datum waarop je oud genoeg was om deel te nemen aan de pensioenregeling.
  4. Je werkgever koos een andere pensioenuitvoerder. De datum van indiensttreding is dan de datum dat je werkgever de pensioenregeling bij ons verzekerde.