Mijn situatie verandert. Wat moet ik doen?

Een verandering in je privé- of werksituatie kan gevolgen hebben voor je pensioen. Hier zie je welke gevolgen een verandering kan hebben en of je zelf actie moet ondernemen.

Ik verander van baan

Ga je naar een andere werkgever?

Dan stopt je pensioenopbouw via je oude werkgever. 

 

Is je pensioen meer dan € 497,27 (2020) per jaar? Dan beslis je zelf of je jouw pensioen meeneemt
Of pensioen meenemen al dan niet gunstig is, is moeilijk van tevoren te zeggen. Pensioen meenemen noemen wij waardeoverdracht.

Bij deze keuze is onder meer van belang:

  • Het soort pensioenregeling dat je hebt;
  • Of er in de oude of nieuwe regeling een toeslagregeling is. En wat de verwachting is voor de toekomstige toeslagen.

Laat je hier vooraf goed over informeren.

 

Geef door aan je nieuwe pensioenuitvoerder als je jouw pensioen wilt meenemen
Je kunt je pensioen ook bij je oude pensioenuitvoerder laten staan. Wil je hulp bij het maken van je keuze? Je financieel adviseur helpt je graag.

Is je pensioen minder dan € 497,27 per jaar en meer dan € 2,- per jaar? Dan gaat het pensioen mee
Wij zorgen ervoor dat je pensioen meegaat naar je nieuwe pensioenuitvoerder als je na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Wij controleren bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft je pensioen bij ons. Je hoeft niets te doen.

 

Zeer kleine pensioenen vervallen
Stopte je pensioenopbouw en is je pensioen € 2,- of minder per jaar? Dan vervalt dit pensioen. Dat staat in de wet.

Ik verlies mijn baan

De pensioenopbouw stopt als je werkloos wordt
Het is belangrijk dat je de gevolgen van je werkloosheid voor je ouderdomspensioen en voor het eventuele partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt.

Ik word arbeidsongeschikt

Als je ziek wordt, betaalt je werkgever de eerste 2 jaar van je ziekte je loon geheel of gedeeltelijk door. Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan kom je na 2 jaar in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) terecht.

 

Opbouw van pensioen gaat soms door
Ben je arbeidsongeschikt en ontvang je een WIA- uitkering? Je pensioenopbouw gaat gewoon door als in je pensioenregeling premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd. Interpolis neemt dan de betaling van de pensioenpremie over. Dit doet Interpolis op zijn vroegst 104 weken na de 1e ziektedag. De 1e ziektedag moet wel tijdens de deelneming aan de pensioenregeling bij Interpolis zijn geweest. Het ligt aan de mate van je arbeidsongeschiktheid en aan de voorwaarden in je pensioenregeling hoeveel premie Interpolis betaalt.

Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) gelden andere regels
Je krijgt als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van de overheid meestal geen geld als je arbeidsongeschikt bent. Je pensioenopbouw kan gewoon doorgaan als je in je pensioenregeling premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid verzekerde. Het ligt aan de mate van je arbeidsongeschiktheid en aan de voorwaarden in je pensioenregeling hoeveel premie Interpolis betaalt.

Meer informatie over de WIA vind je op www.uwv.nl

Het is belangrijk dat je de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid voor je pensioen in kaart brengt.

Ik ga trouwen of een geregistreerd partnerschap aan

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor je pensioenregeling hetzelfde. Je moet goed kijken of je partner bij jouw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Partnerpensioen is het pensioen voor je partner als je overlijdt. Vind je dat het partnerpensioen onvoldoende geregeld is? Zorg dan dat je iets extra’s regelt.


Je hoeft je partner niet aan te melden
De Basisregistratie Personen (BRP) geeft aan Interpolis huwelijken door. En geregistreerd partnerschappen. Je hoeft dus niet zelf een partner aan te melden.


Geef ons wel door als je in het buitenland trouwde
De Basisregistratie Personen wordt niet buiten Nederland gebruikt. In het buitenland geregistreerde huwelijken moet je wel schriftelijk doorgeven aan Interpolis. Neem hiervoor contact op met je werkgever.

Samenwonen

Je partner heeft niet automatisch recht op partnerpensioen bij jouw overlijden. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om je partner daarvoor in aanmerking te laten komen. Soms moet je bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Kijk voor de voorwaarden in je pensioenreglement.

Ik ga scheiden of mijn geregistreerd partnerschap beëindigen

Je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Je kunt met je ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moet je vastleggen in het scheidingsconvenant. Informeer ons over deze afspraken als dit gevolgen heeft voor je pensioen.


Voor samenwoners gelden andere regels
Het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden kunnen zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.


Je ex-partner heeft ook recht op een deel van het partnerpensioen
Bouw je partnerpensioen op? Dan heeft je ex-partner recht op het partnerpensioen dat je opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoef je niets te doen. Tenzij je ex-partner afstand doet van het recht, dan moet je ons wel informeren. Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op partnerpensioen na het stoppen van de samenwoning.

Ik verhuis naar het buitenland

Geef ons door als je gaat verhuizen naar het buitenland.
Informatie over de gevolgen voor de AOW vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl. Ook als je binnen het buitenland verhuist, moet je ons daarover informeren.