inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/downloadinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Ben ik verzekerd als de waarnemer van mijn bedrijf uitvalt?

Wij vergoeden de annuleringskosten van uw reis als:
  • U iemand hebt aangewezen die uw bedrijf waarneemt.  
  • Deze persoon ziek wordt, overlijdt of een ernstig ongeval krijgt.