Hoe wordt de preventiekorting bepaald?

Met de Veiligheidsmeter bepaal je de veiligheid in en rondom je woning. De gemeten veiligheid bepaalt de hoogte van de preventiekorting.