Hoe wordt de preventiekorting bepaald?

Met de Veiligheidsmeter bepaalt u de veiligheid in en rondom uw woning. De gemeten veiligheid bepaalt de hoogte van de preventiekorting.