Mijn totale score in de Veiligheidsmeter is niet gelijk aan het gemiddelde van mijn scores op brand, inbraak en water. Hoe kan dat?

Dit komt omdat het ene onderwerp meer vragen heeft dan het andere onderwerp. Het onderwerp met de meeste vragen ‘weegt’ het zwaarst bij de berekening van je totale score.