Veranderen de dekking of de voorwaarden van mijn verzekering als ik de Veiligheidsmeter invul?

Nee.