Vergoeding taperingstrip (venlafaxine) tot 1 augustus 2022

Is de scheepsuitrusting en bagage in mijn pleziervaartuig verzekerd?

Is uw boot WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco verzekerd? Dan is de scheepsuitrusting van uw boot standaard onbeperkt verzekerd.

Bagage die u meeneemt op de boot is niet verzekerd. Hiervoor kunt u een Doorlopende Reisverzekering met de dekking ‘Bagage’ afsluiten.