inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Waar kan ik een Bonus-Malusverklaring opvragen?
U kunt een Bonus-Malusverklaring of No-Claim verklaring bij uw verzekeraar opvragen. Deze verklaring hoeft u niet meer door te sturen naar uw nieuwe verzekeraar.

Alle Nederlandse motorrijtuigenverzekeraars moeten vanaf 1 september 2007 de royementsverklaringen opnemen in een centrale databank. Hierin kunnen motorrijtuigenverzekeraars en gevolmachtigden direct zien hoeveel schadevrije jaren u hebt opgebouwd. Deze gegevens dienen door de oude verzekeraar uiterlijk op de royementsdatum te zijn verstrekt. Royementsgegevens zijn hierbij gekoppeld aan de verzekeringnemer en niet aan de eventuele regelmatige bestuurder.

Zo ontstaat er een meer klantvriendelijke situatie. Royementsgegevens hoeven niet meer te worden doorgestuurd, kunnen niet meer zoekraken en polissen kunnen sneller en vaker in 1 keer juist worden opgemaakt.