inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Wat houdt de 2e gezinsautoregeling in?

Verzekert u een 2e motorrijtuig op de Alles in één Polis waarvan u of uw partner (die in gezinsverband met u samenwoont) de regelmatige bestuurder is? Dan heeft u recht op 2e gezinsautoregeling. Dit betekent dat op de verzekering van de 2e motorrijtuig dezelfde bonus-malus trede (en dus korting op de premie) van toepassing is als op het 1e voertuig. Deze regeling gaat maximaal tot trede 14.