inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube


Wat houdt de 2e gezinsbootregeling in?

Verzekert u een 2e vaartuig op de Alles in één Polis waarvan u of uw partner (die in gezinsverband met u samenwoont) de regelmatige bestuurder is? Dan heeft u recht op de 2e gezinsbootregeling. Dit betekent dat uw 2e vaartuig dezelfde korting op de premie heeft als uw 1e vaartuig. Voorwaarde is wel dat u de afgelopen 2 jaar geen terugvalschade heeft gehad op uw 1ste vaartuig.