Ik heb mijn inboedel tijdelijk opgeslagen in verband met een verhuizing. Heeft dit gevolgen voor mijn Inboedelverzekering?

Als u de opgeslagen inboedel niet gebruikt en het is de bedoeling dat deze inboedel weer terugkomt in uw woning, dan is dit standaard meeverzekerd op de Inboedelverzekering. Bij schade door diefstal van de inboedel moeten er sporen van braak aanwezig zijn. Als uw inboedel langer dan 2 jaar is opgeslagen, dan betaalt Interpolis alleen voor schade door brand, blikseminslag, ontploffing en een luchtvaartuig.