inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Mijn woning is tijdelijk onbewoond. Welke gevolgen heeft dit voor de verzekering?
Is uw woning korter dan 90 dagen onbewoond? 

Bij diefstalschade moeten er sporen van braak aanwezig zijn.
Diefstal van diefstalgevoelige inboedel is niet verzekerd. 

Is uw woning langer dan 90 dagen onbewoond?

Bij diefstalschade moeten er sporen van braak aanwezig zijn.
Schade door vorst en vandalisme is niet verzekerd.
Diefstal van diefstalgevoelige inboedel is niet verzekerd. 
Als uw woning langer dan 6 maanden onbewoond is, dan is glasschade niet verzekerd.

Is uw woning langer dan 2 jaar onbewoond? Dan zijn alleen de volgende situaties verzekerd:

Schade door brand. Niet gedekt zijn schroeien, smelten, verkolen en broeien.
Schade door storm.
Schade door blikseminslag en schade die het gevolg is van blikseminslag in de buurt van de woning.
Schade door ontploffing. 
Schade door een luchtvaartuig. Met luchtvaartuigen bedoelt Interpolis vliegtuigen, zeilvliegtuigen, parachutes en valschermzweeftoestellen. En alles wat daarbij hoort.