Wat is eigen gebrek en is eigen gebrek verzekerd?

Eigen gebrek is schade veroorzaakt door het product zelf. Door een natuurlijke eigenschap, slijtage of een slechte kwaliteit. Bijvoorbeeld als er kortsluiting in een cv-installatie ontstaat. De schade aan de cv-installatie is niet verzekerd, de gevolgschade wel. Gevolgschade is de overige schade die is ontstaan als gevolg van de kortsluiting in de cv-installatie.