Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers verplicht?

Nee, een AOV voor zzp’ers is nu nog niet verplicht.


In het principeakkoord over het pensioenstelsel is wel afgesproken dat u als zzp’er wettelijk verplicht wordt om u te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. De regering heeft aan de sociale partners gevraagd om halverwege 2020 een gezamenlijk voorstel te doen. Dat moet vervolgens een wet worden en worden ingevoerd. Wat het pensioenakkoord AOV precies voor u betekent? Dat moet dus nog vorm krijgen.


Intussen kan u volgende week al iets overkomen waardoor u een paar maanden of veel langer niet meer kunt werken. Daarom is het slimmer om nu al iets te regelen. Als de nieuwe regeling er is kunt u de verzekering aanpassen op de nieuwe situatie. Uiteraard helpen we u daarbij. En opzeggen kan altijd. U zit nergens aan vast.