inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Krijg ik premie terug als ik arbeidsongeschikt ben?
Ontvangt u een uitkering en bent u langer dan 52 weken arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een korting op de premie die gelijk is aan het uitkeringspercentage.