inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearfacebookflaghashtaglinkedininline/loginlogo_labinline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchaanmeldeninline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtubetagtwitterwhatsapp

Wat is er veranderd in de nieuwe voorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

In dit overzicht ziet u de verschillen tussen de nieuwe en huidige voorwaarden van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook ziet u waar het onderwerp in de voorwaarden staat.

De nieuwe voorwaarden gelden voor verzekeringen die afgesloten worden nĂ¡ 5/9/2016 en voor verzekeringen die tussen 5/9/2016 en 5/9/2017 verlengd worden.

Verbetering


Uitkering bij adoptie, pleegzorgverlof en orgaandonatie Nieuw Huidig
U heeft voortaan recht op 28 daguitkeringen bij adoptie, pleegzorgverlof of orgaandonatie Vraag 24 Nvt
Recht op second opinion Nieuw Huidig
Wanneer u het niet met ons eens bent zoeken we samen een partij die hierover een uitspraak doet. Vraag 8,
punt 3
Nvt
Gedeeltelijk opschorten Nieuw Huidig
U kunt uw dekking nu ook gedeeltelijk opschorten. Dat kan als u (tijdelijk) voor een deel van uw werktijd in loondienst gaat. Vraag 39, 2e deel Nvt
Sabbaticalregeling Nieuw Huidig
Wanneer u van plan bent een periode niet te werken kunt u kiezen voor de sabbaticalregeling. U betaalt dan minder premie. Wordt u tijdens de periode arbeidsongeschikt, dan start de uitkering na de sabbatical. Vraag 39, 3e deel Nvt
Zwangerschap Nieuw Huidig
U heeft nu al na 1 jaar verzekering recht op een zwangerschapsuitkering. Dit was 2 jaar. Vraag 23 Vraag 1, 2e blok
     
Verhogingsrecht  Nieuw  Huidig
U kunt nu tot en met uw 61e jaar gebruik maken van het verhogingsrecht. Dit was tot en met uw 59e.   Vraag 43  Vraag 42 
Melden vertrek naar buitenland Nieuw Huidig
U hoeft het niet meer te melden wanneer u korter dan 3 maanden naar het buitenland gaat wanneer u niet arbeidsongeschikt bent. Dit was 1 maand. Vraag 37 Vraag 33
Bent u arbeidsongeschikt? Dan blijft de termijn wel 1 maand. Vraag 10 Vraag 5
Verduidelijking

Verduidelijking


Voor wie is deze verzekering Nieuw Huidig
Wij vermelden nu dat deze verzekering voor ondernemers is. Vraag 22 Nvt
Wat verzekert u Nieuw Huidig
Wij benoemen nu dat u een sommenverzekering heeft.
  • Wij corrigeren de uitkering niet voor uw werkelijke inkomen in de periode voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid.
  • Wij corrigeren niet met uw overige inkomsten tijdens de arbeidsongeschiktheid
Vraag 3 Nvt
Wanneer bent u voor deze verzekering arbeidsongeschikt Nieuw Huidig
Wij beschrijven beter het verschil tussen arbeidsongeschiktheid en recht op uitkering.
Vraag 6
Vraag 15
Vraag 2
Vraag 8
Vraag 12
Vraag 18, 3e punt
Hoe stellen wij uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast Nieuw Huidig
Wij leggen beter uit hoe wij werken.
Bij beroepsarbeidsongeschiktheid kijken wij alleen naar werkzaamheden die u al deed voor u arbeidsongeschikt werd.
Vraag 9 Vraag 2
Wanneer bent u volgens ons definitief hersteld Nieuw Huidig
De definitie van de periode (28 dagen) herschreven wij. Begrippen Begrippen
     
Melden van risicoveranderingen Nieuw  Huidig
Wij willen op de hoogte blijven van veranderingen in uw werksituatie. We verduidelijken welke veranderingen u moet melden.   Vraag 37 Vraag 33 
Verandering van premie of voorwaarden  Nieuw Huidig
Het moment waarop we veranderingen doen. Normaal gesproken aan het einde van een contractperiode. Maar eerder als het in uw voordeel is of als dit absoluut nodig is.
Vraag 32
Vraag 52 
Vraag 47
     
Tijdelijke uitkeringsduur  Nieuw  Huidig
Heeft u niet gekozen voor uitkering tot eindleeftijd, maar voor een beperkt aantal jaren? Dan gelden soms andere regels. We leggen dat beter uit.  Vraag 50 Nvt 
     
Wat mogen wij doen met uw gegevens Nieuw Huidig
We benoemen dat wij het recht hebben om op internet gegevens te zoeken. Dat doen wij als dat nodig is voor onderzoek naar u. Bijvoorbeeld als wij fraude vermoeden.
Vraag 55
Vraag 56
Vraag 50
     
Sanctiewetgeving Nieuw Huidig
Dit is een wettelijke plicht. Wij moeten controleren of u op een internationale lijst voorkomt
Vraag 19
Begrippen
Nvt