inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/downloadinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Wie bepaalt of ik arbeidsongeschikt ben?

Interpolis stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Daarbij beoordelen wij in hoeverre u door uw ziekte of ongeval niet in staat bent om de werkzaamheden in uw specifieke beroep of bedrijf uit te oefenen.


U hebt recht op een uitkering als u voor meer dan 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook kiezen voor passende arbeid. Dan bekijkt Interpolis of u werk kunt doen in een ander beroep (van een voor u vergelijkbaar niveau). Voor passende arbeid geldt een lagere premie.