Vergoeding taperingstrip (venlafaxine) tot 1 augustus 2022

Wie bepaalt of ik arbeidsongeschikt ben?

Interpolis stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Daarbij beoordelen wij in hoeverre u door uw ziekte of ongeval niet in staat bent om de werkzaamheden in uw specifieke beroep of bedrijf uit te oefenen. Als u het niet met ons eens bent heeft u recht op een herbeoordeling (second opinion).

 

U hebt recht op een uitkering als u voor meer dan 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook kiezen voor passende arbeid. Dan bekijkt Interpolis of u werk kunt doen in een ander beroep (van een voor u vergelijkbaar niveau). Voor passende arbeid geldt een lagere premie.