inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Welke betalingsregelingen zijn er?

Bij Interpolis ZorgActief® betaalt u de premie per jaar of per maand. Bij jaarbetaling krijgt u 3% jaarbetalingskorting. U kunt kiezen uit betalen per acceptgiro of automatische incasso. Bij maandbetaling betaalt u met een automatische incasso. Wilt u veranderen van jaar- naar maandbetaling of andersom? Neem dan contact op met de ZorgActief Lijn.

 

Automatische incasso
Bij een maandbetaling incasseren wij de premie rond de 1e van iedere maand. In de weekenden en op feestdagen vindt geen incasso plaats. Betaalt u per automatische incasso dan hebt u er geen omkijken naar en weet u zeker dat u altijd op tijd betaalt. Als de incasso niet lukt door onvoldoende saldo op uw rekening, doen wij na ongeveer 7 dagen een herincasso. Lukt ook deze incasso niet, dan krijgt u een herinnering.

 

Betalingsregeling: Eigen risico, eigen bijdrage of premieachterstand gespreid betalen

Betaal het verplicht eigen risico van € 385,- in 10 termijnen
In 2017 blijft het verplicht eigen risico net als in 2016 € 385,-. Voor veel mensen best een hoog bedrag om in 1 keer te betalen. Verwacht u dat u in 2017 het verplicht eigen risico volledig moet betalen? Dan kunt u vooraf gespreid betalen aanvragen. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Lees meer over deze regeling.

Betalingsregeling voor eigen risico en eigen bijdrage
Hebt u een rekening ontvangen voor uw premie of eigen risico en kunt u niet betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen als:

 • u van ons een rekening hebt ontvangen voor het eigen risico of een eigen bijdrage;
 • u eventueel eerdere betalingsregelingen met ons volgens de afspraak bent nagekomen.

Vraag via het invulformulier een betalingsregeling aan.

 • aan deze regeling zijn geen extra kosten verbonden;
 • u betaalt de betalingsregeling via automatische incasso;
 • ook uw lopende premie betaalt u voortaan via automatische incasso.

Hebt u al een betalingsregeling met ons?

Neem dan telefonisch contact op met de ZorgActief Lijn. Misschien kunnen wij de regelingen samenvoegen.

 

Voorbeeld van betalingsregeling
Nadat u zorgkosten hebt gemaakt, krijgt u van ons een rekening voor uw eigen risico van € 385,-. U kiest ervoor om dit bedrag in 4 termijnen te betalen. U betaalt € 96,25 per maand via automatische incasso. Na 4 termijnen stopt de betaling vanzelf.

 

Kies zelf de datum van incasso
U kunt kiezen voor een incasso aan het begin van de maand (rond de 3e), halverwege de maand (rond de 15e) of aan het einde van de maand (rond de 27e). U krijgt binnen 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging van ons of wij nemen telefonisch contact met u op. In deze bevestiging staat ook vanaf welke datum wij beginnen met automatisch incasseren.

 

Betalingsregeling voor premie 
U kunt een betalingsregeling aanvragen als:

 • u verzekeringsnemer bent;
 • u van ons een brief heeft ontvangen waarin staat dat u een betalingsachterstand heeft;
 • uw betalingsachterstand niet langer dan 6 maanden is;
 • u geen lopende betalingsregeling bij ons heeft.
     

Meer informatie over een betalingsregeling voor premie        

 • aan deze regeling zijn geen extra kosten verbonden;
 • u betaalt de betalingsregeling via automatische incasso;
 • ook uw lopende premie betaalt u voortaan via automatische incasso.

Veelgestelde vragen betalingsregeling

Ik heb een betalingsherinnering gekregen. Wat nu?
Als u premieachterstand hebt, krijgt u van ons een brief. Daarin staat de hoogte van uw premieachterstand. Wij bieden u in deze brief ook een betalingsregeling aan. U kunt geen betalingsregeling aanvragen voordat u deze brief van ons heeft ontvangen.

 

Als u onze service om gespreid te betalen wilt gebruiken, kunt u zelf kiezen in hoeveel termijnen u wilt betalen. De maximale tijd hiervoor is 12 maanden.

 

Een specialist van Interpolis ZorgActief® behandelt uw aanvraag en bevestigt deze aan u. U betaalt per maand via automatische incasso. U betaalt naast het bedrag van de afgesproken betalingsregeling ook uw premie.

 

Hebt u vragen? Neem contact op met de ZorgActief Lijn bellen? 

 

Ik heb al een betalingsregeling. Kan ik er nog een aanvragen?
Dat hangt af van uw situatie.

 

Hebt u nog geen betalingsregeling?

Dan kunt u een betalingsregeling krijgen voor zowel uw openstaande premie als uw rekening voor uw eigen risico of een eigen bijdrage. Deze regelingen gelden samen als 1 regeling en hebben dezelfde incassodatum.

 

Hebt u al een betalingsregeling voor het betalen van uw premie?

U kunt dan ook een betalingsregeling treffen voor de rekening van uw eigen risico of een eigen bijdrage. Neem contact op met de ZorgActief Lijn. Zij kunnen de betalingsregelingen voor u samenvoegen. U kunt geen nieuwe betalingsregeling treffen voor uw lopende premie.

 

Loopt er al een betalingsregeling voor het betalen van uw eigen risico of een eigen bijdrage?

U kunt dan geen betalingsregeling treffen voor een openstaande premie. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de ZorgActief Lijn.

 

Ik heb een betalingsregeling afgesloten. Kan ik ook eerder betalen?

Als u eerder wilt afbetalen dan de afgesloten betalingsregeling, dan is dat natuurlijk mogelijk. Neem wel eerst contact op voordat u het resterende bedrag overmaakt.

 

Ik wil een betalingsregeling voor eigen risico/eigen bijdrage, maar het bedrag is al afgeschreven. Wat nu?

Voordat wij uw eigen risico of een eigen bijdrage afschrijven, ontvangt u een declaratieoverzicht. Hierin staat wanneer wij dit bedrag incasseren via automatische incasso. U kunt tot uiterlijk 6 dagen voor deze datum een betalingsregeling aanvragen. Hierna is de betalingsopdracht al naar de bank en kunnen wij geen regeling meer treffen.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de ZorgActief Lijn.

 

Ik heb zelf al een betalingsregeling voor eigen risico/eigen bijdrage en wil er een aanvragen voor een meeverzekerde?

U hebt als verzekeringnemer al een betalingsregeling afgesloten voor uw eigen zorgkosten. Ook een (mede)verzekerde krijgt een zorgkostennota en u wil dit bedrag in termijnen betalen. Dan vervalt de huidige regeling en wordt vervangen door een nieuwe regeling voor de (totale) nieuwe vordering voor beide zorgkostennota’s. Dit betekent dat een nieuw termijnbedrag wordt afgesproken en het aantal termijnen opnieuw wordt bepaald. Het incasso-moment van de nieuwe regeling is gelijk aan die van de oude.

Hebt u hier vragen over? Neem contact op met de ZorgActief Lijn.


Kan ik extra hulp en advies voor mijn betalingsproblemen krijgen?

Ja, dat kan. Zorgverzekeringslijn.nl wijst u de weg om uw betalingsproblemen op te lossen. Dit is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie.

U kunt hen bellen met vragen over de algemene verzekeringsplicht, premieplicht of schulden bij de zorgverzekeraar. Gebruik hiervoor het gratis telefoonnummer 0800 64 64 644. U kunt ook de website www.zorgverzekeringslijn.nl bezoeken voor meer informatie.

 

Wat gebeurt er bij wanbetaling?

Wij zullen u niet zomaar tot wanbetaler bestempelen.

Als u de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt krijgt u 2 keer een betalingsherinnering of een aanmaning van ons. Ook bieden wij u een betalingsregeling aan.

Hebt u een premieschuld van minimaal 6 maanden, niet betaald en geen bezwaar gemaakt? Dan melden wij u aan bij het Zorginstituut Nederland (voorheen: College van Zorgverzekeringen). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet erop toe dat zorgverzekeraars verzekerden niet ten onrechte aanmelden. Ook controleren zij erop dat zorgverzekeraars na aflossing van de schulden meteen een afmelding naar het Zorginstituut Nederland sturen.

Wanbetaling van de zorgverzekeringspremie leidt niet tot registratie bij het BKR. Hebt u uw schulden betaald? Dan bent u geen wanbetaler meer en staat u ook niet meer als wanbetaler geregistreerd bij Zorginstituut Nederland.

Premie betalen bij wanbetaling.
Er kunnen zich situaties voordoen waardoor de betaling van de zorgpremie niet meer lukt. Het Zorginstituut Nederland bekijkt dan welke manier van betalen het beste aansluit bij uw situatie. Ook bij beslaglegging wordt gekeken naar uw betaalmogelijkheden. 1 van de mogelijkheden is dat Zorginstituut Nederland uw schuld inhoudt op uw salaris. Zodra uw schuld is afbetaald, zal de incasso van de bestuursrechtelijke premie worden stopgezet. U betaalt dan weer de gewone premie aan ons.

De beste manier om uit de betalingsproblemen te komen is deze structureel op te lossen door uw inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. Op de website van het NIBUD vindt u hierover informatie. Als u meer hulp of begeleiding nodig hebt bij het oplossen van uw schuldenproblematiek, dan kunt u terecht bij de sociale dienst van uw gemeente. Zij informeren u over en begeleiding bij schuldhulpverlening.

Treffen van een betalingsregeling
Hebt u problemen met het betalen van uw premie of het verplichte eigen risico en wilt u een betalingsregeling treffen? Bel dan onze klantenservice.

 

Opzeggen zorgverzekering bij een betalingsachterstand

Het is niet mogelijk om een zorgverzekering op te zeggen als u een betalingsachterstand hebt. U moet eerst de achterstanden betalen voordat u kunt opzeggen. Daarom raden wij u af om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar. U bent dan dubbel verzekerd en moet u 2 keer de premie betalen.

Zorgtoeslag bij wanbetaling

Uw recht op zorgtoeslag verandert niet omdat u een wanbetaler bent. Als de bestuursrechtelijke premie echter om een of andere reden niet (helemaal) op uw inkomen of uitkering kan worden ingehouden, kan de zorgtoeslag aan het CVZ worden uitbetaald in plaats van aan u. Als de bestuursrechtelijke premie volledig op uw inkomen/uitkering wordt ingehouden zijn er geen wijzigingen in de uitbetaling van de zorgtoeslag.

Bronheffing
Hebt u een premieachterstand van meer dan 6 maanden? Dan komt u in de bronheffing. Het Zorginstituut Nederland voert de bronheffing uit. Het Zorginstituut Nederland houdt iedere maand een bedrag in op het salaris, het pensioen of de uitkering. Let op! Dit bedrag is hoger dan de normale premie. De hoogte van het bedrag is 130% van de standaardpremie. 

 

Bent u aanvullend verzekerd? Dan vervalt de aanvullende verzekering. Door de inhouding van het bedrag wordt voorkomen dat u onverzekerd raakt. U betaalt de hogere premie voor de lopende verzekering. Met deze hogere premie lost u uw schuld bij de zorgverzekeraar dus niet af! Dat moet u nog steeds zelf regelen. De inhouding op uw uitkering stopt pas als de schuld en bijkomende kosten aan de zorgverzekeraar zijn betaald.

Voorkomen Bronheffing
U ontvangt een brief waarin staat dat u een premieachterstand hebt. Instroom in de bronheffing kan voorkomen worden wanneer:

 • u direct contact opneemt met uw zorgverzekeraar en een betalingsregeling treft, of
 • u per direct de volledige schuld aflost, of
 • u officiële schuldhulpverlening aanvraagt en de zorgverzekeraar daardoor een verzoek om schuldsanering krijgt.

Toelichting op de premieberekening bij de basisverzekering

De rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Dit pakket is dus voor iedereen hetzelfde. Maar niet iedereen heeft natuurlijk dezelfde zorg nodig. Toch rekenen verzekeraars voor iedere variant van de basisverzekering dezelfde basispremie. Hierdoor betaalt iemand die weinig zorg nodig heeft, mee aan degene die helaas ziek is en zorg nodig heeft. Dit noemen we solidariteit. Omdat iedereen recht heeft op een zorgverzekering en verzekeraars iedereen voor de basisverzekering tegen dezelfde premie accepteren, verrekent de overheid deels het verschil in de zorgbehoefte van klanten (verevening zorginkoop).

Opbouw premie
Ondanks dat de rijksoverheid beslist wat er in de basisverzekering zit en de verrekening voor verschillen in zorgbehoefte, varieert de premie van de basisverzekering per verzekeraar. Het totale bedrag aan premie dat voor de basisverzekering aan klanten in rekening wordt gebracht bestaat uit 2 delen:

 • De rekenpremie
Deze premie is op Prinsjesdag door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vastgesteld op €1.241,- voor het jaar 2017. Dit bedrag is de verwachting van de minister voor de zorgkosten. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is.
 • De opslagpremie
Deze premie wordt bepaald door de verzekeraar en beïnvloedt daarmee de uiteindelijke premie die u aan de zorgverzekeraar betaalt. De opslagpremie bestaat onder andere uit bedrijfskosten (zoals personeel, automatisering, gebouwen, enzovoorts) en het verschil tussen de landelijke inschatting van zorgkosten en de verwachte zorgkosten van de verzekeraar voor het aankomend jaar. Verder wordt de opslagpremie beïnvloed door de hoeveelheid reserves die een zorgverzekeraar heeft en financiële eisen waaraan een verzekeraar wettelijk moet voldoen.

Reserves
Er zijn wettelijke eisen waaraan een verzekeraar moet voldoen. Elke verzekeraar moet geld op de plank hebben om tegenvallers op te vangen. Omdat een verzekeraar vooraf een inschatting maakt wat de zorg gaat kosten in het aankomend jaar, blijkt achteraf of er geld van de premie overblijft of niet. Dan maak je winst of verlies. Elk jaar wordt dan gekeken of er via de premie geld terug kan naar de verzekerde (onttrekking reserves) of wordt toegevoegd aan de reserves voor tegenvallers in de toekomst.