Vragen over tegemoetkoming van reiskosten IJsselmeerziekenhuizen

Compensatieregeling vervoerskosten
Patiënten van MC IJsselmeerziekenhuizen die door het faillissement voor hun zorg verder moeten reizen naar een ander ziekenhuis in de regio, kunnen te maken krijgen met hogere vervoerskosten. Wij hebben onze klanten tot 1 juli 2019 geholpen in deze bijzondere situatie. Daarom zijn we hen tot 1 juli 2019 tegemoet gekomen in de vervoerskosten die zij moesten maken bij behandeling in een ander ziekenhuis.

Voor wie gold de compensatieregeling?
De compensatieregeling vervoerkosten gold voor alle verzekerden van Interpolis die al in behandeling zijn bij MC IJsselmeerziekenhuizen. En voor verzekerden die in Flevoland en in de Noordoostpolder wonen maar voor behandeling niet in MC IJsselmeerziekenhuizen konden blijven omdat de behandeling door een ander ziekenhuis is overgenomen. De tegemoetkoming gold ook voor de bezoekers als de verzekerde in het ziekenhuis ligt.

In welke situatie krijg ik compensatie?
Er zijn 3 situaties waarin u compensatie kon krijgen:

  1. U hebt een lopende behandeling in de IJsselmeerziekenhuizen en deze behandeling wordt nu verplaatst naar een ander ziekenhuis.
  2. Uw afspraak voor behandeling in de IJsselmeerziekenhuizen is al gepland en deze behandeling wordt nu verplaatst naar een ander ziekenhuis.
  3. Uw afspraak voor behandeling kan niet meer in IJsselmeerziekenhuizen gepland worden en de behandeling vindt in een ander ziekenhuis plaats.
Hoe kan ik gebruikmaken van de compensatieregeling?
Klanten zijn persoonlijk geïnformeerd over de regeling en de manier van declareren. Hebt u vervoerskosten die u moest maken voor de behandeling in een ander ziekenhuis? Dan kunt u bellen met de Vervoerslijn. U bereikt de Vervoerslijn op (071) 365 41 54 op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur.

Gold de compensatievergoeding voor alle vormen van vervoer?
De compensatieregeling gold voor alle vormen van vervoer (gecontracteerd taxivervoer, eigen vervoer, openbaar vervoer of ongecontracteerd taxivervoer).