inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Wat is de geneesmiddelenprijzenzoeker?

Voor geneesmiddelen vanuit de basis­verzekering zijn door ons maximale vergoedingen vastgesteld.


In de Geneesmiddelenprijzenzoeker kunt u een geneesmiddel met de daarbij behorende vergoeding en eventuele eigen bijdrage (GVS) vinden. U kunt in de Geneesmiddelenprijzenzoeker zoeken op merk, artikelnaam of artikelnummer.


In dit overzicht staan alle geregistreerde geneesmiddelen vermeld die in Nederland verkrijgbaar zijn. Of u een geneesmiddel vergoed krijgt, hangt af van uw polis en het Achmea Reglement Farmacie. De vergoedingsbedragen zijn exclusief de afleververgoeding voor de apotheker.


Bij niet-gecontracteerde apotheekhoudende vergoeden wij maximaal 80% van deze vergoeding. Kunt u een geneesmiddel niet vinden of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze Klantenservice.