inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearfacebookflaghashtaglinkedininline/loginlogo_labinline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchaanmeldeninline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtubetagtwitterwhatsapp

Heb ik voor zorg of behandeling vooraf toestemming of goedkeuring nodig?

Sommige behandelingen, hulpmiddelen of geneesmiddelen kunt u alleen declareren als u toestemming van ons heeft. We noemen dit een machtiging. Vraagt u vooraf geen toestemming aan? Dan is het mogelijk dat u de kosten niet vergoed krijgt.


Hoe weet ik of ik een machtiging nodig heb?
Zoek uw behandeling of hulpmiddel op in het vergoedingenoverzicht. Hier ziet u of u toestemming moet aanvragen. Staat hier niets over toestemming? Dan heeft u geen toestemming van ons nodig.

Hoe moet ik een machtiging aanvragen?
U of uw zorgverlener vraagt toestemming bij ons aan. Overleg hierover altijd met uw zorgverlener. Soms, bijvoorbeeld bij een spoedbehandeling, kunt u vooraf geen toestemming vragen. U vraagt dan na uw behandeling toestemming aan. Gebruik een aanvraagformulier om toestemming te vragen. U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie. Stuur het formulier naar


Interpolis
Postbus 70001
3000 KB Rotterdam

Ongevallendekking voor mondzorg
Heeft u door een ongeluk kosten gemaakt voor mondzorg? En heeft u een aanvullende verzekering? Dan vraagt u via uw tandarts een vergoeding bij ons aan. Vul het aanvraagformulier behandeling ongeval mondzorg in en voeg de volgende informatie toe.

  • Volledige kostenberekening
  • Beschikbare röntgenfoto's
  • Kopie van uw patiëntenkaart van de afgelopen 3 jaar
  • Digitale mondfoto's (als deze er zijn)

U of uw tandarts stuurt ons dit aanvraagformulier samen met de andere informatie. Wij beoordelen dan of u de vergoeding krijgt. Krijgt u de kosten vergoed? Dan krijgt u van ons een declaratieformulier. Stuur deze vervolgens samen met de nota naar ons op. Daarna betalen wij uw nota.


Vervoer
Heeft uw huisarts u doorverwezen naar een specialist? Of moet u voor behandelingen regelmatig naar het ziekenhuis? Dan krijgt u misschien (een deel van) uw vervoerskosten vergoed. Ook hiervoor heeft u een machtiging nodig. Deze vraagt u aan via onze vervoerslijn: 071 365 41 54.