Hoe presteerde Interpolis in 2016?

Interpolis ZorgActief® is onderdeel van Achmea Zorgverzekeringen dat over 2016 een negatief resultaat van 45 miljoen euro behaalde.

Resultaat Achmea Zorgverzekeringen N.V. over 2016

Geld terug naar verzekerden
Het resultaat van Achmea Zorgverzekeringen over 2016 is lager dan in 2015 (280 miljoen euro). Dit komt vooral omdat naast een verliesgevende premie in 2016 een deel van de reserves (297 miljoen euro in 2016 tegenover 360 miljoen euro in 2015) is ingezet om een zo laag mogelijke premie voor 2017 te houden. Ook speelt Achmea in op de stijgende zorgkosten. Voldoende reserves zorgen ervoor dat ook in de toekomst Achmea goed in staat is om zorgkosten te betalen. Achmea houdt meer reserves aan dan het minimaal noodzakelijke.


Bekijk voor meer uitleg het filmpje Waarom houdt Achmea financiële reserves aan?

Besteding premiegeld
Met ruim 4,1 miljoen verzekerden behaalde Achmea Zorgverzekeringen in 2016 11,2 miljard euro omzet. Het grootste gedeelte van het geld (10,9 miljard euro) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten bedroegen 413 miljoen euro. Achmea ligt op koers met de doelstelling om organisatiekosten te verlagen, maar ook in de komende jaren werkt Achmea hier verder aan.


Een deel van het vermogen is belegd. Uit deze beleggingen behaalde Achmea een rendement van 23,4 miljoen euro. Achmea belegt met name in obligaties. Hiermee is het risico dat onze opgebouwde reserves verloren gaan klein.

Meer zorg uit elke euro premie
We blijven kijken naar mogelijkheden om meer zorg uit elke euro premie te halen. Door zelf efficiënter te werken, maar ook door samen te werken met zorgverleners en het stimuleren van een gezonde leefstijl van verzekerden. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen bij het inkopen van kostbare medicijnen. Zo houden we deze beschikbaar en betaalbaar.

 

Bekijk de jaarcijfers van 2016