Jaarcijfers 2018 Interpolis Zorg

Jaarcijfers 2018: basiszorgverzekering nog verlieslatend en lagere inzet kapitaal voor niet- kostendekkende premie 2019
Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van het label Interpolis bij horen, behaalde in 2018 een positief resultaat van 129 miljoen euro. Ons resultaat over 2018 is 352 miljoen euro hoger vergeleken met 2017. De inzet van kapitaal voor een niet-kostendekkende premie op de basiszorgverzekering was 87 miljoen euro lager dan in 2017. Daarnaast daalden de zorgkosten en waren er minder afrekeningen van vorige jaren. In 2017 waren er juist meer afrekeningen van vorige jaren. In 2017 kwam dit vooral door een lagere bijdrage voor schadejaar 2016 vanuit het Zorgverzekeringsfonds. 


 

Besteding premiegeld
Met ruim 5,1 miljoen verzekerden heeft Achmea Zorgverzekeringen N.V. in 2018 14 miljard euro omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (13,4 miljard euro) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten waren 485 miljoen euro. Deze waren hoger dan een jaar geleden. Dat komt door reorganisatievoorzieningen door het sluiten van het Achmea pand in Zwolle en de verdere integratie van de divisies De Friesland en Zilveren Kruis. Zonder deze lasten is er een dalende trend in de organisatiekosten. Ook voor de komende jaren is onze ambitie om de organisatiekosten verder te verlagen. Een deel van ons vermogen hebben we belegd. Uit deze beleggingen haalden we een rendement van 5 miljoen euro. We beleggen vooral in obligaties. Hiermee is het risico dat we onze opgebouwde reserves verliezen klein. 
 
De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 151% en daarmee 9 procentpunt hoger dan vorig jaar
Dit komt vooral door het positieve resultaat over 2018 en werd verminderd door negatieve ontwikkelingen in de herwaarderingsreserve door dalende beurskoersen. 
Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst de zorgkosten kunnen blijven vergoeden. Wij houden meer reserves aan dan het minimaal noodzakelijke. Waarom Achmea reserves aanhoudt, leggen we uit in dit filmpje.

Meer zorg uit elke euro premie
We blijven kijken naar mogelijkheden om meer zorg uit elke euro premie te halen. Door zelf efficiënter te werken, maar ook door samen te werken met zorgverleners en het stimuleren van een gezonde leefstijl van verzekerden.

 

Een mooi voorbeeld hiervan is het programma waarmee we aandacht vragen voor burn-out gerelateerde klachten. In dit programma zoeken we samen met experts, ervaringsdeskundigen en klanten naar welke factoren een rol spelen bij het ervaren van toenemende druk. En onderzoeken we hoe deze druk kan worden weggenomen of verminderd. Lees hoe Interpolis presteerde in 2017

 

Bekijk het jaarverslag Achmea Zorgverzekeringen 2018

Jaarcijfers basisverzekering 2018 Interpolis en toelichting bij sjabloon VWS