Jaarcijfers Interpolis Zorg 2020

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van het merk Interpolis toe behoren, heeft over 2020 een positief resultaat van EUR 244 miljoen behaald.
jaarcijfers zorg 2020

De effecten van Covid-19

Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de Covid-19 pandemie. Voor Achmea Zorgverzekeringen N.V. heeft dit zowel operationeel als financieel grote impact gehad. Veel verzekerden hebben op de één of andere manier te maken gehad met Covid-19. We hebben de extra zorgkosten voor patiënten met Covid-19 betaald. Ook steunden we zorgaanbieders die tijdelijk geen of minder zorg konden leveren, zodat ze door de pandemie niet in financiële problemen zouden komen.

Hogere ziekenhuiskosten Covid-19 en overheidsbijdrage catastroferegeling

Het resultaat over 2020 is 181 miljoen euro hoger in vergelijking met 2019. Dit is vooral het gevolg van een aanvullende bijdrage van de overheid volgens de wettelijke catastroferegeling (238 miljoen euro). Omdat de aan Covid-19 gerelateerde kosten voor de zorgsector als geheel in 2020 en 2021 boven de 1 miljard euro uitkomen, kon er een beroep op deze regeling gedaan worden. Daarnaast was er sprake van minder reguliere zorg. Dit kwam omdat een deel van de behandelingen in ziekenhuizen moest worden uitgesteld, wat financieel voor een deel werd gecompenseerd door meerkosten als gevolg van de Covid-19 pandemie.

De inzet van kapitaal voor een niet-kostendekkende premie 2021 is 136 miljoen euro (2019: 17 miljoen euro). Ook in de toekomst zal bij de vaststelling van de zorgpremies telkens worden overwogen om kapitaal in te zetten.

Besteding premiegeld

Met bijna 4,9 miljoen verzekerden heeft Achmea Zorgverzekeringen N.V. in 2020 14,3 miljard euro omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (13,6 miljard euro) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten bedroegen 440 miljoen euro. Deze zijn 7% lager dan een jaar geleden. Dit komt vooral door lagere reorganisatielasten, lagere marketingkosten en lagere personeelskosten. Een deel van ons vermogen hebben we belegd. Uit deze beleggingen hebben we een rendement van 46 miljoen  euro behaald. We beleggen met name in obligaties. Hiermee is het risico dat onze opgebouwde reserves verloren gaan klein.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 170% en daarmee hoger dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van het positieve resultaat over 2020. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Waarom Achmea reserves aanhoudt, leggen we uit in een filmpje.

Lees hoe Interpolis presteerde in 2019

Aandacht voor preventie

Naast het betalen van zorg investeren we ook in preventie. En we blijven kijken naar mogelijkheden om meer zorg uit elke euro premie te halen. Door zelf efficiënter te werken, samen te werken met zorgverleners en het stimuleren van een gezonde leefstijl van verzekerden. Mooie voorbeelden hiervan zijn:
  • ’ Zorg voor jezelf’ waar we naast de fysieke en mentale gezondheid, ook ontspannen en goed slapen onder de aandacht brengen.
  • Het programma Welbevinden waarmee we aandacht vragen voor burn-out gerelateerde klachten. We zoeken samen met experts, ervaringsdeskundigen en klanten naar tips en oplossingen om je mentaal en fysiek fitter te voelen.