inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Een second opinion (van Best Doctors) aanvragen

Een second opinion is een oordeel van een andere arts dan de arts die u behandelt. Uw persoonlijke zorgbemiddelaar adviseert en helpt bij het aanvragen van een second opinion. De second opinion kan bij een Nederlandse arts of via Best Doctors. 

 

Vergoeding second opinion

Bij een second opinion krijgt een andere arts uw medisch dossier. Deze arts maakt een rapport en geeft daarin zijn mening. U krijgt een second opinion vergoed uit de basisverzekering. De second opinion van Best Doctors krijgt u volledig vergoed als u een aanvullende verzekering hebt. Wilt u alleen online vragen stellen aan een andere arts, dan kunt u de 2e arts online inschakelen via zorgbemiddeling.

Een second opinion is mogelijk in binnen- en buitenland
Voor een second opinion kunt u terecht bij een andere arts in Nederland. Maar ook een second opinion van een arts in het buitenland kan. Best Doctors brengt mensen met medische aandoeningen in contact met internationale topspecialisten voor een second opinion of een concreet antwoord op uw vragen. Met advies van een internationaal topspecialist van Best Doctors kunt u, samen met uw behandelend arts, besluiten wat de juiste behandeling is. 

 

U vraagt een second opinion aan of schakelt Best Doctors in via uw persoonlijke zorgbemiddelaar.


Zo regelt u een second opinion:

  1. Neem contact op met uw arts. Vertel uw arts dat u graag advies wilt inwinnen bij een andere arts. U hebt hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of uw behandelende arts. 
  2. Neem contact op met uw persoonlijke zorgbemiddelaar. U belt hiervoor de ZorgActief Lijn.
  3. U bespreekt de mogelijkheden met uw persoonlijke zorgbemiddelaar. Hij of zij kan eventueel ook de afspraak voor u maken. Als u dat wilt en uw vraag geschikt is voor Best Doctors meldt de persoonlijke zorgbemiddelaar u aan bij Best Doctors voor een second opinion.
  4. U vraagt uw medisch dossier op bij uw behandelend arts. Best Doctors doet dit voor u na uw toestemming. 
  5. De andere arts ontvangt uw medisch dossier. Tijdens een (telefonisch) gesprek beoordeelt deze arts of de eerdere arts gelijk had of dat er alternatieve (behandel)mogelijkheden zijn.
Hoe werkt het als u aangemeld wordt voor Best Doctors?
Omgaan met gezondheidsproblemen kan erg frustrerend zijn. Zodra u een diagnose met een behandelplan van uw arts hebt ontvangen, moet u vaak belangrijke beslissingen nemen. Misschien vraagt u zich af of u wel over de juiste informatie beschikt en of u alle opties genoeg hebt verkend. Klopt mijn diagnose? Zijn er betere behandelmethoden voor handen? Is een operatie mijn enige optie? Best Doctors helpt u om duidelijkheid te scheppen in deze onzekere tijden.

Lees hier de ervaring van Shanna met Best Doctors.

Het vertrouwelijke proces start op het moment dat u na verwijzing van zorgbemiddeling contact opneemt met Best Doctors. Een verpleegkundige uit het medische team doet een telefonische intake en verzamelt alle relevante medische informatie. Ze helpt u om de juiste vragen te formuleren die u aan de specialist wilt stellen. Het team van Best Doctors ondersteunt u gedurende het hele proces.
  1. Best Doctors verzamelt al uw medische gegevens en onderzoeken en selecteert de internationale topspecialist binnen het netwerk die het meest geschikt is om uw situatie te beoordelen.
  2. De specialist bekijkt al uw medische gegevens, stelt een diagnose en legt zijn bevindingen in een rapport vast. Ook geeft hij suggesties voor de beste behandeling en beantwoordt hij al uw vragen.
  3. De verpleegkundige van Best Doctors neemt contact met u op om deze bevindingen met u door te nemen. Vervolgens ontvangt u het rapport in het Nederlands. We adviseren u om deze informatie met uw behandelend arts te bespreken om samen de vervolgstappen te bepalen.
  4. Best Doctors blijft beschikbaar voor eventuele vragen die u wellicht na het bespreken van het rapport met uw eigen arts hebt.
  5. Als het om uw gezondheid gaat wilt u rust en zekerheid. Best Doctors ondersteunt u hierbij.
Wilt u meer weten over Best Doctors? Of een second opinion aanvragen? Neem dan contact met ons op via de ZorgActief Lijn.