Bestel uw taxi minimaal 24 uur van tevoren

Wilt u na 1 januari 2020 met de taxi, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis? Dan heeft u toestemming nodig van onze Vervoerslijn. Vervolgens kunt u contact opnemen met Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN). 

ZCN regelt zittend ziekenvervoer voor Interpolis

ZCN is een ervaren en professionele vervoersorganisatie met een breed netwerk aan vervoerders. Zij zorgen voor de intake, informatieverstrekking, kwaliteitsbewaking en de administratieve afhandeling.

 

U kunt vanaf maandag 9 december 2019 contact opnemen met ZCN via telefoonnummer 088 – 579 88 88. Ritten in 2020 kunt u eenvoudig boeken door in te loggen op de website die ZCN speciaal daarvoor gemaakt heeft www.zcnvervoer.nl/zzv.

 

Taxivervoer voor 2019 regelt u nog via Interpolis.

Belangrijk om te weten

  • U betaalt niet aan de chauffeur. De chauffeur stuurt de nota rechtstreeks naar ons. Voor de kosten van eigen risico of eigen bijdrage krijgt u een nota van ons.
  • De chauffeur is uiterlijk 30 minuten voor of na de afgesproken tijd aanwezig. Bent u niet aanwezig, dan vertrekt de taxi zonder u. 
  • De chauffeur haalt u op bij de voordeur. Woont u in een flat? Dan haalt de chauffeur u op bij de portiekdeur. Bij een zorginstelling haalt de chauffeur u op in de centrale hal.
  • U reist met meerdere personen in de taxi. De rit kan hierdoor langer duren, maar nooit meer dan 30 minuten extra.
  • Sta na uw behandeling op de afgesproken tijd in de centrale hal van de zorginstelling. Weet u deze tijd niet? Bel dan na uw behandeling met ZCN voor een nieuwe afspraak. U wordt binnen een half uur na het bellen opgehaald.

Vaker een taxi bestellen

Wilt u vaker dezelfde rit? U kunt direct contact opnemen met ZCN. Vertrekt u vanaf een ander adres of heeft u een andere bestemming? Hiervoor heeft u opnieuw toestemming nodig van de Vervoerslijn.

Eigen vervoerder behouden

Als u wilt weten of een bepaalde vervoerder behoort tot het netwerk van ZCN dan belt u ZCN op het centrale telefoonnummer 088 – 579 88 88. U kunt de vervoerder van uw keuze zo nodig ook met ZCN contact laten opnemen.

Een taxi bestellen bij een niet-gecontracteerd taxibedrijf

Als u een taxi bestelt bij een taxibedrijf waarmee we geen afspraak hebben, betaalt u zelf de taxirit. Vervolgens stuur u ons het declaratieformulier reiskosten taxivervoerU kunt vooraf bij ZCN navraag doen of het taxibedrijf gecontracteerd is.