Welke medisch-specialistische behandelingen worden tijdelijk vergoed?

Van enkele behandelingen die onder medisch-specialistische zorg vallen, is het effect nog onvoldoende aangetoond. Wij vergoeden enkele van deze behandelingen tijdelijk al wel. Het gaat om de volgende behandelingen:

 1. tot 1 januari 2017: de behandeling van therapieresistente hypertensie met toepassing van percutane renale denervatie als u deelneemt aan het door ZonMw gefinancierde onderzoek; 
 2. tot 1 januari 2017: de behandeling van een herseninfarct met toepassing van intra-arteriële thrombolyse (IAT) als u deelneemt aan de gerandomiseerde multicenterstudie ‘Multicenter Randomized Clinical trial of Endovascular treatment for Acute ischemic stroke in the Netherlands’ (MR CLEAN); 
 3. tot 1 januari 2018: behandeling door middel van transluminale endoscopische step-up benadering van een geïnfecteerde pancreasnecrose als u deelneemt aan het door ZonMw gefinancierde onderzoek;
 4. tot 1 januari 2018: het verrichten van een autologe stamceltransplantatie bij een ernstige therapierefractaire morbus Crohn als u deelneemt aan het door ZonMw gefinancierde onderzoek;
 5. tot 1 oktober 2019 behandeling van coloncarcinoom met adjuvante hypertherme intraperitoneale chemotherapie, als u deelneemt aan het door ZonMw gefinancierde onderzoek. 
 6. tot 1 juli 2019 behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten van uitgezaaid melanoom irresectabel stadium IIIc en stadium IV, voor zover de verzekerde deelneemt aan onderzoek als bedoeld in het tweede lid naar deze zorg;
 7. tot 1 april 2020 borstreconstructie na borstkanker met autologe vet transplantatie, voor zover de verzekerde deelneemt aan onderzoek als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, naar deze zorg.
 8. van 1 januari 2016 tot 1 januari 2020 behandeling van lumbosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia met percutane transforaminale endoscopische discectomie, voor zover de verzekerde deelneemt aan onderzoek als bedoeld in het tweede lid naar deze zorg;
 9. van 1 januari 2016 tot 1 januari 2020 behandeling van medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn met occipitale zenuwstimulatie voor zover de verzekerde deelneemt aan onderzoek als bedoeld in het tweede lid naar deze zorg;
 10. van 1 april 2016 tot 1 augustus 2021 dendritische cel vaccinaties bij patiënten met stadium IIIB en IIIC melanoom na complete resectie, voor zover de verzekerde deelneemt aan onderzoek als bedoeld in het tweede lid naar deze zorg.
 11. van 1 oktober 2016 tot 1 juli 2021 sacrale neuromodulatie voor therapieresistente, functionele obstipatie met vertraagde darmpassage, voor zover de verzekerde deelneemt aan onderzoek als bedoeld in het tweede lid naar deze zorg.

Overgangsregeling: voor de behandelingen 1, 2 en 3 geldt een overgangsregeling voor klanten die met de behandeling startten voor 1 januari 2014. Dit betekent dat u niet verplicht hoeft deel te nemen aan de genoemde onderzoeken. U moet wel voldoen aan de voorwaarden zoals die op 31 december 2013 van toepassing waren.

 

Wat moet u regelen?

 • U moet zijn doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, verloskundige als het om verloskundige zorg gaat, optometrist als het om oogzorg gaat of een andere medisch specialist.
 • Naar een kno-arts mag u ook zijn doorverwezen door een triage-audicien.
Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde medisch specialist

Laat u zich behandelen door een medisch specialist met eigen praktijk die wij niet hebben gecontracteerd? Dan vergoeden wij maximaal 80% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. U vindt gecontracteerde zorgverleners met onze Zorgzoeker.