Uw ggz-rekeningen vanaf 2022

Vanaf 2022 verandert de manier waarop de ggz-zorgverlener uw behandeling in rekening brengt. De verandering is wettelijk geregeld en kan gevolgen hebben voor het betalen van uw eigen risico. Goed om te weten: de zorg die u krijgt verandert niet.

U krijgt vanaf 2022 sneller een rekening

Tot 2022 kreeg u 1 rekening voor de totale behandeling, helemaal aan het einde van de behandeling. Of na een jaar van behandelen. Vanaf 2022 stuurt uw zorgverlener al eerder een rekening. De rekening is hierdoor een stuk duidelijker. U ziet precies met wie u een afspraak had, op welke datum die afspraak was en hoe lang het duurde. Wanneer de zorgverlener een rekening stuurt hangt af of hij met ons een contract heeft of niet.

  • Gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan stuurt uw zorgverlener elke maand een rekening.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan stuurt uw zorgverlener meestal na iedere afspraak een rekening. Of hij geeft deze aan u mee.

De gevolgen van de verandering voor uw eigen risico

Startte u in 2021 met een behandeling en loopt deze door in 2022? Dan krijgt u 1 eindrekening voor uw behandelingen in 2021. Voor uw behandelingen in 2022 krijgt u aparte rekeningen. Voor beide jaren geldt het eigen risico; voor de afspraken in 2021 én de afspraken in 2022.

U betaalt de rekening zoals u dat het fijnst vindt

We snappen dat een rekening voor het eigen risico niet altijd even goed uitkomt. U kunt daarom het bedrag in delen betalen via een betalingsregeling.