Waarom gaat de vergoeding van ADHD-medicijnen omlaag in 2018?

Wij vergoeden alleen de eigen bijdrage voor ADHD-medicijnen in de aanvullende verzekering ZorgActief ZonderZorgen
De overheid bepaalt of er een eigen bijdrage is en hoe hoog die is. De overheid kiest hiervoor omdat er een goedkoper medicijn is met dezelfde werkzame stof, namelijk methylfenidaat (Ritalin).
Er is wel een verschil: medicijnen zoals Concerta worden langzamer opgenomen en daardoor hoeft u ze minder vaak in te nemen. De vergoeding voor al deze ADHD-medicijnen is op het goedkopere medicijn (Ritalin) gebaseerd. Wat een ander medicijn meer kost dan het goedkopere medicijn, betaalt u zelf.

Wij kunnen de hoogte van de eigen bijdrage niet veranderen
Dat betekent dat verzekerden die deze bijdrage niet kunnen betalen, geen medicijn zoals Concerta kunnen gebruiken. Wij vinden het goed dat de overheid kijkt naar de goedkopere alternatieven. Maar we begrijpen dat voor sommige mensen de langwerkende variant beter is. Daarom vergoeden we een deel van die eigen bijdrage uit de aanvullende verzekering ZorgActief ZonderZorgen.
Gelukkig kijkt de overheid naar de hoogte van de wettelijke eigen bijdrage van medicijnen. In het regeerakkoord staat een plan voor een maximale eigen bijdrage voor medicijnen per persoon.

De vergoeding in de aanvullende verzekering gaat omlaag om de premie betaalbaar te houden
Wij zoeken naar een balans tussen premie en vergoedingen in de aanvullende verzekering. Wordt de premie te hoog? Dan kiezen verzekerden die weinig zorg nodig hebben niet meer voor deze verzekering. Zij betalen dan niet meer mee aan de vergoedingen van verzekerden die wel veel zorg nodig hebben.