Vergoeding voor taxivervoer

Lees wanneer wij de kosten van taxivervoer vergoeden. En hoeveel.

Wordt mijn taxi naar het ziekenhuis vergoed?

Interpolis vergoedt vervoer per taxi als u om medische redenen (tijdelijk) niet met of zonder begeleider per openbaar vervoer kunt reizen. Ook is reizen met de (eigen) auto niet mogelijk.


De vergoeding is voor mensen die:

 • nierdialyse krijgen;
 • radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker;
 • visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen;
 • in een rolstoel zitten;
 • door een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule);
 • jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen.

Basis- of aanvullende verzekering

Uit de basisverzekering krijgt u vergoeding als u vooraf toestemming vroeg via de Vervoerslijn of het online formulier. Uit de aanvullende verzekering krijgt u geen vergoeding.

 

U bereikt de Vervoerslijn via telefoonnummer 071 365 41 54 (werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur).

 

Let op: u betaalt voor vervoer verplicht en vrijwillig eigen risico. In 2022 geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 111,- per persoon per kalenderjaar.

Taxi bestellen

Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) regelt zittend ziekenvervoer voor Interpolis.

Heeft u toestemming van de Vervoerslijn? Boek dan eenvoudig een rit via de website www.zcnvervoer.nl/zzv of neem telefonisch contact op via 088 579 88 88.

Belangrijk om te weten

 • Als u een taxirit hebt besteld, zorg er dan voor dat u op het afgesproken tijdstip klaar staat. De chauffeur is uiterlijk 15 minuten voor of na de afgesproken tijd aanwezig. Bent u niet aanwezig? Dan vertrekt de taxi zonder u.
 • Sprak u een tijd af waarop u bij uw zorgverlener aankomt? De chauffeur mag u niet meer dan 30 minuten voor deze afgesproken aankomsttijd afzetten.
 • U betaalt niet aan de chauffeur. De chauffeur stuurt de nota rechtstreeks naar ons. Voor de kosten van eigen risico of eigen bijdrage krijgt u een nota van ons.
 • De chauffeur haalt u op bij de voordeur. Woont u in een flat? Dan de portiekdeur. Bij een zorginstelling haalt de chauffeur u op in de centrale hal.
 • Sta na uw behandeling op de afgesproken tijd in de centrale hal van de zorginstelling. Weet u deze tijd niet? Bel dan na uw behandeling met ZCN voor een nieuwe afspraak. U wordt binnen een half uur na het bellen opgehaald.
 • U reist met meerdere personen in de taxi. De rit kan hierdoor langer duren, maar nooit meer dan 30 minuten extra.
Ik wil vaker dezelfde rit maken. Kan ik alle ritten in 1 keer bestellen?
Ja, dat kan. U kunt direct contact opnemen met ZCN via 088 579 88 88. Vertrekt u vanaf een ander adres of heeft u een andere bestemming? Hiervoor heeft u opnieuw toestemming nodig van de Vervoerslijn.
Kan ik gebruik maken van een niet-gecontracteerde taxi?

Als u met een niet-gecontracteerde vervoerder reist, moet u de nota eerst zelf aan de vervoerder betalen. De nota kunt u vervolgens bij ons indienen via het declaratieformulier reiskosten taxivervoer. U kunt vooraf bij ZCN navraag doen of het taxibedrijf gecontracteerd is. U krijgt meestal niet alle kosten vergoed.


Wilt u weten of een bepaalde vervoerder behoort tot het netwerk van ZCN? Dan belt u naar het centrale telefoonnummer 088 – 579 88 88. U kunt de vervoerder van uw keuze zo nodig ook met ZCN contact laten opnemen.

Ik heb een klacht, waar kan ik die indienen?
U kunt klachten over de kwaliteit van het vervoer meedelen aan de taxivervoerder. De taxivervoerder zal uw klacht zo snel mogelijk afhandelen. Gebeurt dit niet? Dan belt u de Interpolis Zorglijn. Wij praten dan verder met het taxibedrijf.
Hoe betaal ik de eigen bijdrage als ik met de taxi ga?

De gecontracteerde taxivervoerder declareert de vervoerskosten rechtstreeks bij ons. Wij houden voor u de eigen bijdrage of eigen betaling bij. De eigen bijdrage of eigen betaling brengen wij achteraf, door automatische incasso of met een acceptgiro, bij u in rekening. Dient u een nota in van een niet-gecontracteerde taxivervoerder? Dan gaan wij na of er nog een eigen bijdrage, eigen betaling of eventueel eigen risico geldt. Is dit het geval dan verrekenen wij dit met de declaratie.


Lees meer over de eigen bijdrage