Waar moet ik op letten bij fysiotherapie SamenDelen?

Kiezen u en uw partner allebei voor de aanvullende verzekering ZorgActief MeerZeker en is uw partner meeverzekerd op de polis? Dan kunt u fysiotherapiebehandelingen met elkaar delen. U hebt dan samen 24 behandelingen in plaats van 12 behandelingen per volwassene. Maar hoe werkt dat eigenlijk? 

U bent beiden boven de 18 en hebt beiden een volledig jaar MeerZeker

Als u en een meeverzekerd gezinslid van boven de 18 jaar beide de aanvullende verzekering MeerZeker hebben, krijgen ze automatisch SamenDelen. Belangrijk is dat de verzekeringnemer en de partner of gezinslid beiden de aanvullende verzekering MeerZeker en de Interpolis basisverzekering voor een heel kalenderjaar afnemen.

 

SamenDelen is niet mogelijk bij 2 verzekeringnemers, omdat dan niet herkenbaar is dat die personen bij elkaar horen. Het is belangrijk dat beide verzekerden het hele kalenderjaar boven de 18 jaar zijn. De verzekeringnemer kan met maximaal 1 verzekerde boven de 18 jaar fysiotherapie delen en dat gebeurt tussen de 2 oudste verzekerden met MeerZeker op de polis. 
Bent u beide of is 1 van u niet het gehele kalenderjaar verzekerd met een ZorgActief basisverzekering en de aanvullende verzekering MeerZeker? Dan hebt u geen recht op fysiotherapie SamenDelen. Dan geldt alleen de reguliere vergoeding voor fysiotherapie.

Declareren gaat niet helemaal hetzelfde

  • De eerste 12 behandelingen vergoeden we via ons normale proces. Uw fysiotherapeut declareert de behandelingen direct bij ons.
  • Bij het declareren van behandeling 13 tot en met 24 moet u de kosten eerst zelf voorschieten. Dit gaat dus niet automatisch via de fysiotherapeut.
  • Daarna kunt u deze kosten bij ons declareren.
  • Vermeld daarvoor rechtsboven op de nota van de fysiotherapeut het relatienummer en de woorden 'SamenDelen'.

Vanaf de 25e behandeling betaalt u zelf de kosten

Interpolis betaalt maximaal 24 fysiotherapiebehandelingen bij SamenDelen.