Wanneer krijg ik vanuit Interpolis Zorg een vergoeding voor eigen vervoer?

Om medische redenen kunt u (tijdelijk) niet reizen met het openbaar vervoer, met of zonder begeleider. U kunt dan vergoeding voor reiskosten van eigen vervoer (auto) bij ons aanvragen. Wij vergoeden geen parkeerkosten.

Waar moet ik op letten?
Voor vergoeding van eigen vervoer per auto gelden 3 voorwaarden:
  • U hebt een vervoersmachtiging voor eigen vervoer met auto via de Vervoerslijn.
  • U hebt dit jaar meer vervoerskosten dan de eigen bijdrage van € 105,- per persoon per jaar en u hebt de eigen bijdrage betaald.
  • U hebt op de basisverzekering het verplicht eigen risico en eventueel gekozen vrijwillig eigen risico betaald.

Krijg ik een vergoeding vanuit de basisverzekering?
De vergoeding vanuit de basisverzekering is € 0,32 per kilometer. Lees meer over de vergoeding vervoer vanuit de basisverzekering.

Krijg ik een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering?
Vanuit de aanvullende verzekering van Interpolis krijgt u geen aanvullende vergoeding voor kosten van vervoer.


Wilt u vervoerskosten declareren?

Lees hoe u dat doet en wat daarvoor nodig is.