Wanneer krijg ik vanuit Interpolis Zorg een vergoeding voor eigen vervoer?

Door medische redenen kunt u (tijdelijk) niet reizen per openbaar vervoer, met of zonder begeleider. U kunt dan vergoeding voor reiskosten op basis van eigen vervoer (auto) bij ons aanvragen. Wij vergoeden geen parkeerkosten.

Waar moet ik op letten?
Voor vergoeding van eigen vervoer per auto gelden 3 voorwaarden:
  • U hebt een vervoersmachtiging voor eigen vervoer met auto via de Vervoerslijn.
  • U hebt dit jaar meer vervoerskosten dan de eigen bijdrage van € 101,- per persoon per jaar en u hebt de eigen
    bijdrage betaald.
  • U hebt op de basisverzekering het verplicht eigen risico en eventueel gekozen vrijwillig eigen risico betaald.
Krijg ik een vergoeding vanuit de basisverzekering?

De vergoeding vanuit de basisverzekering is € 0,30 per kilometer. Lees meer over de vergoeding vervoer vanuit de basisverzekering


Krijg ik een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering?

Vanuit de aanvullende verzekering van Interpolis krijgt u geen aanvullende vergoeding voor kosten van vervoer.