Wat betekenen de codes op afgewezen declaraties?

Interpolis controleert of een rekening die een zorgverlener bij ons declareert juist is. We controleren of de behandeling plaatsvond en of het de behandeling is die de patiënt nodig had. Soms komen wij dingen op het spoor die niet kloppen. Maar het komt ook voor dat de rekening die de zorglener declareerde niet klopt. Bijvoorbeeld als de zorgverlener een verkeerde declaratiecode gebruikt.

Het gaat om gezamenlijk geld, geld van onze verzekerden
Daarom is het belangrijk dat wij declaraties controleren. Ook houden we zo de zorg betaalbaar. De premie die je betaalt kunnen we maar 1 keer uitgeven.

Controleplan 2017
In het algemeen controleplan informeren we jou en onze zorgverleners over de manier waarop wij controleren.

Voorbeelden van codes
Als wij een declaratie afwijzen, zetten wij op de afwijzing een code. Deze is vooral voor de zorgverlener van belang. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Code 551: Geen machtiging aanwezig
  De zorgverlener controleert met behulp van zijn contract of er voor het artikel dat je declareert een machtiging nodig is.
 • Code 71: Declaratie afgewezen
  Dit komt voor als de zorgverlener niet voor iedere declaratie een ander factuurnummer gebruikt. De zorgverlener past het factuurnummer aan en declareert de rekening opnieuw.
 • Code 300: Verzekerde nummer ontbreekt of is onjuist
  De zorgverlener moet controleren of hij de juiste gegevens van jou of een andere verzekerde op de rekening zette. En of het juiste UZOVI nummer op de rekening staat.
 • Code 610: Declaratiebedrag factuurbedrag ontbreekt of is onjuist
  De zorgverlener moet controleren of er een juist bedrag op de rekening is ingevuld.
 • Generieke productcode Hulpmiddelen ontbreekt of is onjuist
  De zorgverlener moet controleren of hij de juiste GPH code in combinatie met de juiste A-GPH code gebruikte. Je zorgverlener weet hier meer van.

Je vindt alle codes op de website van Vektis.