inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Wat is de vervoerslijn?

Het kan voorkomen dat u vanwege een medische behandeling vervoerskosten maakt. In sommige gevallen heeft u dan recht op vergoeding van deze kosten. Voor een vervoersvergoeding hebt u altijd een vervoersmachtiging nodig. U vraagt deze aan bij de Vervoerslijn. Zij beoordelen of er geldige medische redenen zijn.


Voor het aanvragen van een vervoersmachtiging belt u met de Vervoerslijn op telefoonnummer 071 365 41 54. De Vervoerslijn is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.


Meer hierover kunt u teruglezen in de Brochure Vervoer. U kunt reiskosten declareren met het Declaratieformulier Reiskosten Zittend Ziekenvervoer.