Wat is een AGB-code?

Elke zorgverlener in Nederland, heeft een AGB-code. Zo weet u zeker dat uw zorgverlener lid is van een door Interpolis erkende beroepsvereniging.

Waarom moet mijn zorgverlener een AGB-code hebben?

Wij willen graag dat u kwalitatief goede zorg krijgt van kwalitatief goede zorgverleners. In het AGB-register worden alleen zorgverleners geregistreerd die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Zo moet de zorgverlener minimaal een medische basiskennis in bezit hebben. Het AGB-register wordt beheerd door Vektis.

Hoe weet ik of mijn zorgverlener een AGB-code heeft?

De AGB-code staat vaak op de website van de zorgverlener en u vindt deze in het register waarbij de zorgverlener is aangesloten. Uw zorgverlener moet zijn AGB-code ook op de nota zetten.

Controleer de AGB-code van uw zorgverlener

Ga naar Vektis. Vul hier de AGB-code in. Deze bestaat altijd uit 8 cijfers. Bijvoorbeeld: 90012345. Klik op de naam van uw zorgverlener en klik op erkenningen. U ziet of uw zorgverlener is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Klopt de code niet? Neem dan contact op met uw zorgverlener.

Welke gegevens moeten op de nota staan?

  • de door ons erkende beroepsvereniging
  • de AGB-code van de zorgverlener
  • de prestatiecode
Ontbreken deze gegevens? Neem dan contact op met uw zorgverlener om deze gegevens aan te vullen. Zonder deze gegevens kunnen we de nota niet vergoeden.