inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Wat veranderde er in de zorgverzekering op 1 januari 2017?

Er verdwenen geen behandelingen uit de basisverzekering. Wel kwamen er enkele behandelingen bij. 

Welke behandelingen kwamen in de basisverzekering?

Bekijk welke behandelingen per 1 januari in de basisverzekering kwamen. De uitbreidingen zijn:
 • Borstprothese
  Bij sommige vrouwen en ook bij transvrouwen (ook aangeduid als man-vrouw transgender) zijn de borsten niet aangelegd of onvoldoende ontwikkeld. Vanuit de basisverzekering vergoeden we het operatief plaatsen van een borstprothese in deze gevallen.
 • Bovenooglidcorrectie
  Sommige mensen zien erg slecht zien omdat de bovenoogleden verslapt of verlamd zijn. Vanuit de basisverzekering vergoeden we in deze gevallen een bovenooglidcorrectie.
 • Besnijdenis op medische indicatie
  Een besnijdenis is het weghalen van de voorhuid van het mannelijk geslachtsorgaan. Meestal snijdt de arts de voorhuid rondom weg. Het is een eenvoudige operatie die soms nodig is om een medische reden. Besnijdenis heet ook wel circumcisie. Vanuit de basisverzekering vergoeden we besnijdenis als er een medische reden voor is.
 • Fysio- of oefentherapie bij etalagebenen
  Bij etalagebenen zijn de slagaderen in uw benen vernauwd. Hierdoor krijgen uw beenspieren te weinig zuurstof. Mensen met etalagebenen in het 2e stadium krijgen per jaar 37 behandelingen fysio- of oefentherapie. Ook de eerste 20 behandelingen vergoeden we bij deze indicatie vanuit de basisverzekering. De aanspraak op fysio- of oefentherapie bij etalagebenen in het 3e stadium is per 1 januari 2017 niet gewijzigd.
 • Uitgestelde fronttandvervanging
  Bij sommige verzekerden zijn snij- of hoektanden niet aangelegd. Of ze zijn voor het 18e levensjaar in zijn geheel verloren gegaan als gevolg van een ongeval. Deze verzekerden hebben tot en met hun 22e levensjaar recht op vervanging van deze snij- of hoektanden met implantaten.
 • Eerstelijnsverblijf als thuis wonen even niet meer gaat
  Soms kunnen patiënten vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis wonen. Dit zijn doorgaans oudere patiënten die dan bijvoorbeeld een poosje in een verpleeghuis verblijven. Dit kan aan de orde zijn na een behandeling in het ziekenhuis, maar ook vanuit de thuissituatie. Bijvoorbeeld als vanwege een achteruitgang in de gezondheidssituatie een kortdurende opname nodig is.

De eigen bijdragen per 1 januari 2017

Voor sommige hulpmiddelen, behandelingen of andere zorg uit de basisverzekering betaalt u een eigen bijdrage. Of u krijgt een maximale vergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld gebitsprothesen, lenzen en brillenglazen, orthopedische schoenen, kraamzorg en ziekenvervoer. Voor onderstaande zorg verandert de eigen bijdrage.

Klikgebit

De eigen bijdrage is een percentage van de werkelijk gemaakte kosten. Net als bij een normaal kunstgebit. De eigen bijdragen voor klikgebitten:

 • onderkaak: 10% van de kosten
 • bovenkaak: 8% van de kosten
Reparatie en rebasing van een kunstgebit

Voor reparaties en rebasing van kunstgebit is een eigen bijdrage van 10% ingevoerd. Het gaat om beperkte kosten. U betaalt daardoor maximaal € 45,- aan eigen bijdrage.


Lees meer over de eigen bijdrage

Overige wijzigingen per 1 januari 2017

De inkomensafhankelijke bijdrage daalde

Voor werknemers daalde het tarief van 6,75% naar 6,65%. Dit bedrag houdt uw werkgever in op uw salaris. Voor zelfstandigen, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden geldt een tarief van 5,40% (was 5,50% in 2016). Meer informatie leest u op de website van de belastingdienst.


Zorgtoeslag gaat omhoog
De maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens steeg naar € 1.018,-. Voor meerpersoonshuishoudens steeg de maximale zorgtoeslag naar € 1.947,-. Meer informatie leest u op de website van de belastingdienst.

Verplicht eigen risico bleef gelijk: € 385,- in 2017

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. De overheid bepaalt de hoogte van het eigen risico.

Lees meer over het eigen risico