inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearfacebookflaghashtaglinkedininline/loginlogo_labinline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchaanmeldeninline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtubetagtwitterwhatsapp

Welke vergoeding voor vervoer is er vanuit ZorgActief?

Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om deze specialist te bezoeken? Interpolis ZorgActief® heeft vergoedingsregelingen voor dit soort kosten.

Met vervoer bedoelen we ambulancevervoer en zittend ziekenvervoer

Onder zittend ziekenvervoer verstaan we:


Krijg ik een vergoeding vanuit de basisverzekering?

Wij vergoeden vanuit de basisverzekering de kosten van ambulancevervoer voor alle verzekerden. Hebt u spoedeisende hulp nodig? En wordt u opgehaald met de ambulance? Dan krijgt u deze kosten helemaal vergoed. 

De kosten van zittend ziekenvervoer (eigen auto, taxi en openbaar vervoer) vergoeden wij in 5 situaties: 
  • U krijgt een nierdialyse.
  • U krijgt een behandeling voor kanker. 
  • U bent blind of slechtziend en kunt niet zonder begeleiding reizen. 
  • U bent afhankelijk van een rolstoel. 
  • U bent jonger dan 18 jaar en hebt recht op intensieve kindzorg (zoals bedoeld in artikel 28 van ‘verzekerde zorg basisverzekeringen'),

Is er een andere medische reden waarom u voor langere tijd op en neer moet naar het ziekenhuis? Neem dan contact met ons op via de Vervoerslijn. Wij vertellen u dan of we uw vervoerskosten vergoeden.

 

Waar moet ik op letten bij vergoeding vanuit de basisverzekering?

  • U betaalt verplicht en vrijwillig eigen risico voor vergoedingen van zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering. Daarnaast geldt voor zittend ziekenvervoer in 2017 een wettelijke eigen bijdrage van € 100,- per persoon per kalenderjaar.
  • U komt in aanmerking voor vergoeding van vervoerskosten tot een reisafstand van 200 kilometer per enkele reis. Reist u meer dan 200 kilometer dan vergoeden wij vervoer alleen als wij dit vooraf met u hebben afgesproken. Wij berekenen de reisafstand volgens de snelst mogelijke route.

Krijg ik een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering?

Hebt u een aanvullende verzekering en hebt u geen recht op vergoeding van kosten van vervoer vanuit de basisverzekering? Dan bestaat er vanuit onze aanvullende verzekering ZonderZorgen recht op vergoeding van vervoerskosten met eigen vervoer per auto of taxivervoer. De kosten van openbaar vervoer vergoeden wij vanuit de aanvullende verzekering niet.


Waar moet ik op letten bij vergoeding vanuit de aanvullende verzekering?

  • Hebt u de aanvullende verzekering ZonderZorgen? Dan geldt voor zittend ziekenvervoer een eigen betaling van € 100,- per persoon per kalenderjaar. Behalve als u het maximum hebt bereikt van de wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering.
  • De aanvullende verzekering ZonderZorgen kent een maximale vergoeding van € 1.000,- per kalenderjaar.
  • U komt in aanmerking voor vergoeding van vervoerskosten tot een reisafstand van 200 kilometer per enkele reis. Reist u meer dan 200 kilometer dan vergoeden wij vervoer alleen als wij dit vooraf met u hebben afgesproken. Wij berekenen de reisafstand volgens de snelst mogelijke route.

U vraagt vooraf een vervoersmachtiging aan

Voor vergoeding van vervoerskosten vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering hebt u een vervoersmachtiging nodig. Wij vergoeden uw vervoerskosten alleen als u vooraf toestemming hebt van de Vervoerslijn. De medewerker van de Vervoerslijn beoordeelt uw situatie. Hij of zij bepaalt aan de hand van uw situatie of wij uw vervoerskosten vergoeden. Ook vertelt de Vervoerslijn u met welke vorm van vervoer u mag reizen. 

Geeft de Vervoerslijn u geen toestemming? Dan krijgt u uw vervoerskosten helaas niet vergoed. U bereikt de Vervoerslijn op maandag tot vrijdag, van 8.00 tot 18.00 uur via (071) 365 41 54. 

Eigen bijdrage vervoer

Kosten voor zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering vallen onder het verplicht eigen risico en het eventueel vrijwillig gekozen eigen risico. Daarnaast geldt een wettelijke eigen bijdrage. Deze is € 100,- per persoon per kalenderjaar. De eerste € 100,- betaalt u zelf. Nadat de eigen bijdrage, het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico door zijn betaald, vergoeden wij de kosten voor zittend ziekenvervoer.

Ook in onze aanvullende verzekeringen geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage noemen wij dan eigen betaling. Hebt u voor vervoer vanuit de basisverzekering de eigen bijdrage betaald dan hoeft u de eigen betaling vanuit de aanvullende verzekering niet meer te betalen. U betaalt dus nooit meer dan € 100,- per jaar!

Elk jaar geldt voor vervoer vanaf 1 januari een nieuwe eigen bijdrage of eigen betaling. 
Lees meer over de eigen bijdrage.  

Hebt u zorg in het buitenland. Dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor vervoerkosten. Bekijk de vergoeding in de vergoedingentool