Wijkverpleging verandert in 2018

Interpolis vindt het belangrijk dat u de juiste wijkverpleegkundige zorg krijgt. En dat de zorg van goede kwaliteit is. Daarom hebben wij afspraken over prijs en kwaliteit met een groot aantal zorgverleners. Met wijkverpleegkundigen zonder contract hebben wij deze afspraken niet.

 

Toestemming nodig bij wijkverpleegkundige zonder contract
Gaat u naar een wijkverpleegkundige zonder contract? Vanaf 2018 vragen wij u om daarvoor toestemming aan te vragen. We beoordelen het zorgplan dat u samen met uw zorgverlener maakt. We kijken of de voorgestelde zorg en het aantal uren goed onderbouwd zijn. En of de wijkverpleegkundige voldoet aan de landelijke eisen.

 

Ging u in 2017 al naar dezelfde wijkverpleegkundige? Dan hebt u 1 jaar extra de tijd. U hoeft pas vanaf 2019 toestemming te regelen. In de loop van 2018 nemen wij hierover contact met u op. Gaat u naar een wijkverpleegkundige met contract? Dan hoeft u niks te regelen.

Zo vraagt u toestemming aan
Vul samen met uw wijkverpleegkundige het aanvraagformulier in en stuur het samen met het zorgplan aan ons op. Lees goed op het aanvraagformulier wat u moet doen. U krijgt binnen 3 werkdagen onze reactie.

Of kies voor een zorgverlener met contract
Kiest u voor een zorgverlener waarmee wij wel afspraken hebben? Dan krijgt u de zorg vergoed. De zorgverlener stuurt de rekening voor een behandeling direct naar ons. U hebt geen toestemming nodig. Kortom u hoeft niets zelf te doen.

Heeft uw wijkverpleegkundige een contract?
In onze Zorgzoeker vindt u met welke zorgverleners wij afspraken hebben. Met sommige zorgverleners zijn wij nog in gesprek. Houd daarom onze Zorgzoeker in de gaten. Daar vindt u altijd de actuele stand van zaken.

 

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met de Interpolis Zorglijn.

Wat verandert er voor u?

Wat er voor u verandert is afhankelijk van uw situatie. Kijk per situatie wat er voor u verandert.
Mijn wijkverpleegkundige heeft in 2017 én 2018 een contract
Voor u verandert er niks. Dit betekent dat u zorg kunt blijven ontvangen van deze zorgverlener. De rekening voor de behandeling stuurt de zorgverlener direct naar ons. Ook hoeft u geen machtiging bij ons aan te vragen.
Mijn wijkverpleegkundige heeft een contract vanaf 2018
Misschien declareerde u zelf de rekening bij ons. U hoeft vanaf 2018 niks meer zelf te regelen.

- U hebt geen toestemming nodig.
- De vergoeding blijft hetzelfde.
- Uw wijkverpleegkundige stuurt de rekening direct naar ons.
Mijn wijkverpleegkundige heeft geen contract meer in 2018

Omdat u nu al zorg ontvangt, kunt u deze zorg in 2018 gewoon blijven gebruiken. Dit verandert er voor u.

U ontvangt vanaf 1 januari 2018 zelf de rekening van uw zorgverlener. U controleert de rekening en declareert de kosten bij ons. Vervolgens betaalt u zelf de rekening aan uw zorgverlener.


Omdat u nu al zorg ontvangt, kunt u deze zorg in 2018 gewoon blijven gebruiken. U hebt in 2018 nog geen toestemming nodig als uw indicatie niet verandert. Vanaf 1 januari 2019 hebt u toestemming nodig. In de loop van 2018 nemen wij hierover contact met u op. Tot die tijd hoeft u zelf niks te doen.


Vanaf 2019 krijgt u de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. Meestal is de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg lager. De vergoeding hangt af van uw basisverzekering. In 2018 krijgt u nog geen lagere vergoeding.

Mijn wijkverpleegkundige heeft geen contract in 2017 én 2018
Voor u verandert er wat. Houd rekening met het volgende.

Omdat u nu al zorg ontvangt, kunt u deze zorg in 2018 gewoon blijven gebruiken. U hebt nog geen toestemming nodig als uw indicatie niet verandert. Vanaf 1 januari 2019 hebt u hiervoor toestemming nodig. In de loop van 2018 nemen we hierover contact met u op. Tot die tijd hoeft u zelf niks te doen.
Misschien declareerde uw zorgverlener de rekening direct bij ons. U ontvangt vanaf 1 januari 2018 zelf de rekening van uw zorgverlener. U controleert de rekening en declareert de kosten bij ons. Vervolgens betaalt u zelf de rekening aan uw zorgverlener.

U krijgt vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. De vergoeding hangt af van uw basisverzekering. Is het tarief van uw zorgverlener hoger dan onze vergoeding? Dan moet u zelf het verschil bijbetalen. Kiest u voor een zorgverlener waarmee wij wel afspraken hebben? Dan krijgt u alle zorg vergoed. In de Zorgzoeker vindt u met welke zorgverleners wij afspraken hebben.
Ik weet niet of mijn wijkverpleegkundige een contract heeft

Kijk in onze Zorgzoeker of uw wijkverpleegkundige een contract met ons heeft. Lees daarna op deze pagina wat er in uw situatie verandert. Op dit moment zijn wij nog in gesprek met een aantal zorgverleners voor wijkverpleegkundige zorg. Houd daarom onze Zorgzoeker in de gaten. Daar vindt u altijd de actuele stand van zaken. Er kan iets voor u veranderen in 2018.