inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearfacebookflaghashtaglinkedininline/loginlogo_labinline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchaanmeldeninline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtubetagtwitterwhatsapp

Wat verandert er in de zorgverzekering in 2017?
Er verdwijnen geen behandelingen uit de basisverzekering. Wel komen er enkele behandelingen bij. Goed nieuws dus!


Premie zorgverzekering 2017

De zorgpremie stijgt volgens de voorspelling van het ministerie van VWS in 2017 met ongeveer € 3,50 per maand. De premie voor Interpolis ZorgActief® voor 2017 is € 104,25 bij een wettelijk eigen risico van € 385,-. 

 

Overstappen naar de Interpolis Zorgverzekering: zo werkt het

 1. Sluit een Interpolis Zorgverzekering voor 2017 via rabobank.nl af.
 2. Interpolis zegt uw oude zorgverzekering voor u op (als u vóór 1 januari afsluit).
 3. Vanaf het nieuwe jaar bent u bij Interpolis verzekerd. Welkom!Verplicht eigen risico blijft gelijk: € 385,- voor 2017

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. De overheid bepaalt de hoogte van het eigen risico.


Uitbreidingen van de basisverzekering

Bekijk welke behandelingen wij uit de basisverzekering in 2017 vergoeden. De uitbreidingen zijn:

 • Borstprothese
  Bij sommige vrouwen en ook bij transvrouwen (ook aangeduid als man-vrouw transgender) zijn de borsten niet aangelegd of onvoldoende ontwikkeld. Vanuit de basisverzekering wordt het operatief plaatsen van een borstprothese in deze gevallen vergoed.
 • Bovenooglidcorrectie
  Sommige mensen kunnen erg slecht zien doordat de bovenoogleden verslapt of verlamd zijn. Vanuit de basisverzekering wordt in deze gevallen een bovenooglidcorrectie vergoed.
 • Besnijdenis op medische indicatie
  Een besnijdenis is het weghalen van de voorhuid van het mannelijk geslachtsorgaan. Meestal snijdt de arts de voorhuid rondom weg. Het is een eenvoudige operatie die soms nodig is om een medische reden. Besnijdenis heet ook wel circumcisie. Vanuit de basisverzekering wordt besnijdenis vergoed als er een medische reden voor is.
 • Fysio- of oefentherapie bij etalagebenen
  Bij etalagebenen zijn de slagaderen in uw benen vernauwd. Hierdoor krijgen uw beenspieren te weinig zuurstof. Mensen met etalagebenen in het 2e stadium krijgen per jaar 37 behandelingen fysio- of oefentherapie. Ook de eerste 20 behandelingen worden bij deze indicatie vergoed vanuit de basisverzekering. De aanspraak op fysio- of oefentherapie bij etalagebenen in het 3e stadium blijft per 1 januari 2017 ongewijzigd.
 • Uitgestelde fronttandvervanging
  Bij sommige verzekerden zijn snij- of hoektanden niet aangelegd. Of ze zijn voor het 18e levensjaar in zijn geheel verloren gegaan als gevolg van een ongeval. Deze verzekerden hebben tot en met hun 22e levensjaar recht op vervanging van deze snij- of hoektanden met implantaten.
 • Eerstelijnsverblijf als thuis wonen even niet meer gaat
  Soms kunnen patiënten vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis wonen. Dit zijn doorgaans oudere patiënten die dan bijvoorbeeld een poosje in een verpleeghuis verblijven. Dit kan aan de orde zijn na een behandeling in het ziekenhuis, maar ook vanuit de thuissituatie. Bijvoorbeeld als vanwege een achteruitgang in de gezondheidssituatie een kortdurende opname nodig is.

De eigen bijdragen worden aangepast

Voor sommige hulpmiddelen, behandelingen of andere zorg uit de basisverzekering betaalt u een eigen bijdrage. Of u krijgt een maximale vergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld gebitsprothesen, lenzen en brillenglazen, orthopedische schoenen, kraamzorg en ziekenvervoer. Voor onderstaande zorg verandert de eigen bijdrage.

 • Klikgebit
  De eigen bijdrage voor het klikgebit verandert. De eigen bijdrage wordt een percentage van de werkelijk gemaakte kosten. Net als bij een normaal kunstgebit. De eigen bijdragen voor klikgebitten worden:
 • onderkaak 10% van de kosten
 • bovenkaak 8% van de kosten
 • Reparatie en rebasing van een kunstgebit

Voor reparaties en rebasing van kunstgebit wordt een eigen bijdrage van 10% ingevoerd. Het gaat om beperkte kosten. U betaalt daardoor maximaal € 45,- aan eigen bijdrage.


De inkomensafhankelijke bijdrage daalt

Voor werknemers daalt het tarief van 6,75% naar 6,65%. Dit bedrag houdt uw werkgever in op uw salaris. Voor zelfstandigen, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden geldt een tarief van 5,40% (was 5,50% in 2016). Meer hierover leest u op de website van de belastingdienst.


Zorgtoeslag gaat omhoog

De maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens stijgt naar verwachting naar € 1.018,-. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag naar verwachting naar € 1.947,-. Meer hierover leest u op de website van de belastingdienst.