Wat verandert er in de zorgverzekering 2019?

Ieder jaar verandert de zorgverzekering. Denk aan een nieuwe premie, eigen bijdragen die veranderen en de hoogte van het eigen risico. Op deze pagina leest u wat bekend is over de zorgverzekering 2019.

 

Veranderingen in de basisverzekering 2019
Op Prinsjesdag maakte de overheid de veranderingen van 2019 in de basisverzekering bekend. Deze veranderingen zijn voor alle zorgverzekeraars gelijk. De overheid verwachtte dat de premie van de basisverzekering stijgt. Daar staat een verhoging van de maximale zorgtoeslag tegenover. Ook een aantal vergoedingen verandert. Het eigen risico verandert niet. Hieronder leest u de veranderingen. 

 

Wilt u weten welke zorg wij in 2019 vergoeden? Kijk dan in de vergoedingentool.

 

Eigen risico blijft gelijk in 2019
Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico voor zorgkosten uit de basisverzekering. De overheid bepaalt elk jaar de hoogte van dit eigen risico. Het verplicht eigen risico blijft ook in 2019 € 385,-. Maakt u gebruik van zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf, daarna ontvangt u vergoeding vanuit de basisverzekering. Lees meer over eigen risico.

 

Premie van de zorgverzekering
De premie van de Interpolis ZorgActief basisverzekering is voor 2019 € 113,05 (was € 106,25 in 2018). De premie van de ZorgCompact basisverzekering is € 106,75 (was € 104,95 in 2018). De overheid verwachtte een stijging van de zorgpremie in 2019 met € 10,- per maand. 

 

Zorgtoeslag gaat omhoog

Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de zorgverzekering. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. De maximale zorgtoeslag stijgt in 2019. Voor een eenpersoonshuishouden stijgt de maximale zorgtoeslag met ongeveer € 100,- per jaar. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de zorgtoeslag met ongeveer € 290,- per jaar. Kijk of u recht hebt op Zorgtoeslag. 

 

Wat komt er bij in de basisverzekering?

 • Vergoeding voor Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
  Uw huisarts kan u doorverwijzen voor begeleiding door een gespecialiseerde zorgverlener als u gezondheidsrisico loopt door overgewicht. Dit heet Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). In de GLI zit ook psychologische ondersteuning om te werken aan gedragsverandering. 
 • Verruiming van de vergoeding van zittend ziekenvervoer
  Verzekerden met een machtiging voor zittend ziekenvervoer krijgen een vergoeding voor vervoer (geen ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles. De vergoeding geldt alleen als de consulten, het onderzoek en de controles samenhangen met de behandeling die ze krijgen. 
 • Vergoeding voor oefentherapie bij COPD vanaf de 1e behandeling
  In 2019 vergoeden we alle behandelingen van oefentherapie bij COPD vanaf de 1e behandeling. Nu betalen de verzekerden de 1e 20 behandelingen nog zelf. Wel komt er een maximum aan het aantal behandelingen dat wordt vergoed. In het 1e behandeljaar zijn dit maximaal 70 behandelingen.
 • Eigen bijdrage voor medicijnen maximaal € 250,- 
  Voor medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem is de eigen bijdrage maximaal € 250,- per jaar per verzekerde. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

 Wat gaat er uit de basisverzekering?

Paracetamol, vitaminen en mineralen die u ook zonder recept bij de apotheek kunt kopen krijgt u vanaf 2019 niet meer vergoed uit de basisverzekering.
 

Wilt u uw zorgverzekering wijzigen?

Een wijziging in uw vrijwillig eigen risico of aanvullende verzekering kan meestal alleen per 1 januari. Wilt u iets anders wijzigen? Lees meer over het wijzigen van uw zorgverzekering.