Uw zorgverzekering 2021

Het eigen risico blijft gelijk

Als u zorg krijgt uit de basisverzekering betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Dit noemen we het verplicht eigen risico. In 2020 is het verplicht eigen risico € 385,-. Ook in 2021 blijft het verplicht eigen risico € 385,-. 
 

Wat wordt uw premie?

Het kabinet verwacht dat de premie van uw ziektekostenverzekering in 2021 met enkele euro’s per maand stijgt. 
 • Door de coronacrisis werd eerder uitgegaan van een nog hogere stijging.
 • De verwachting is dat het uiteindelijk meevalt, omdat veel andere zorg in 2020 is uitgesteld. 
Uiterlijk 12 november weet u wat de premie van uw Interpolis zorgverzekering voor 2021 is. 

De zorgtoeslag stijgt in 2021

De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid. De overheid komt hiermee mensen met een lager inkomen tegemoet in de kosten van de ziektekostenverzekering. Zo wil de overheid de basisverzekering voor iedereen betaalbaar houden.
 
De zorgtoeslag stijgt
 • maximaal € 44,- per jaar voor een 1-persoonshuishouden
 • maximaal € 99,- per jaar voor een meerpersoonshuishouden

Veranderingen basisverzekering

Geneeskundige zorg en vervoer voor specifieke doelgroepen
Vanaf 1 januari 2021 wordt de zorg voor verschillende specifieke patiëntgroepen onderdeel van de basisverzekering. Onder deze specifieke groepen vallen bijvoorbeeld:
 • oudere mensen met complexe aandoeningen
 • mensen met chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington of multiple sclerose
 • mensen met niet-aangeboren hersenletsel of 
 • mensen met een verstandelijke beperking.
Vervoer van en naar de dagbehandeling
Is de dagbehandeling onderdeel van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking? Dan wordt het vervoer van en naar de dagbehandeling vergoed vanuit de basisverzekering.
Verhoging maximum behandelingen fysio- en oefentherapie bij COPD
 • Vanaf 2021 wordt voor de groep patiënten in subcategorie B2 het aantal behandelingen in het eerste jaar verhoogd naar 70 behandelingen maximaal. In de opvolgende jaren is het maximum 52 behandelingen per jaar.
 • De rest van categorie B (‘B1’) houdt de vergoeding zoals die nu is vastgesteld voor categorie B (27 behandelingen in het eerste jaar en maximaal 3 per jaar in de daaropvolgende jaren).
De zorgverlener beoordeelt binnen welke categorie een patiënt valt.
Geen eigen risico voor zorgkosten bij orgaandonatie
Donoren betalen vanaf 1 januari 2021 geen verplicht eigen risico meer voor medische kosten die voortkomen uit deze orgaandonatie.
Uitbreiding verwijzers
 • De specialist ouderengeneeskunde mag vanaf 2021 ook een verwijzer zijn voor geriatrische revalidatiezorg.
 • Medisch Specialistische Zorg: het aantal verwijzers wordt uitgebreid met klinisch technoloog en orthoptist bij oogzorg.

Uw ziektekostenverzekering wijzigen? De belangrijke data op een rij

Wilt u uw zorgverzekering wijzigen? Sommige keuzes die u maakt in uw zorgverzekering gelden voor een heel kalenderjaar. Het is belangrijk dat u op tijd uw wijzigingen doorgeeft. 
 
Uiterlijk 12 november 2020: bekendmaking premie en vergoedingen
De nieuwe premies voor de basisverzekering en aanvullende verzekering van 2021 hoort u uiterlijk 12 november 2020. Dit geldt ook voor de vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen.


Uiterlijk 31 december 2020: Basisverzekering of eigen risico wijzigen
U kunt een wijziging van uw vrijwillig eigen risico of basisverzekering tot uiterlijk 31 december aan ons doorgeven. De verandering gaat in vanaf 1 januari 2021.  

Uiterlijk 31 januari 2021

U kunt tot en met 31 januari 2021 een verandering doorgeven in uw aanvullende (tandarts)verzekering. Ook kunt u er voor kiezen om het eigen risico in delen te betalen. De veranderingen gaan in vanaf 1 januari 2021.

Veranderingen afspraken binnen Europese Unie voor vergoeding zorgkosten

Verdragsafspraken Verenigd Koninkrijk en Europese Unie

Het wel of niet maken van verdragsafspraken voor de vergoeding van spoedeisende zorgkosten is een onderdeel van de nog lopende Brexit-onderhandelingen. Houd voor de laatste informatie onze website in de gaten.


Wat betekent het voor u als er geen afspraken gemaakt worden vanaf 2021? 

 • U heeft bij zorg in het Verenigd Koninkrijk alleen recht op een vergoeding van spoedeisende zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief via uw basisverzekering. 
 • U krijgt eventueel een aanvulling tot de buitenlandse prijs vanuit uw aanvullende verzekering bij spoedeisende zorg.
 • U kunt dan geen gebruik meer maken van de vergoedingsafspraken, zoals die in 2020 gelden, door gebruik te maken van de EHIC kaart op de achterkant van uw zorgpas. 
 • En u kunt geen toestemming meer krijgen voor niet-spoedeisende zorg met een S2 formulier (dit kon u in 2020 nog bij ons aanvragen).
Wijziging verdragsland Marokko
Marokko heeft per 1 januari 2021 geen verdrag voor vergoeding van de spoedeisende zorgkosten via de verdragsregels met de Europese Unie.
 • U heeft bij zorg in Marokko alleen recht op een vergoeding van spoedeisende zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief via uw basisverzekering.
 • U krijgt eventueel een aanvulling tot de buitenlandse prijs vanuit uw aanvullende verzekering bij spoedeisende zorg.
 • U kunt vanaf 2021 geen gebruik meer maken van de vergoedingsafspraken, zoals die in 2020 gelden. N/M-formulieren zijn vanaf 2021 niet meer geldig. En kunt u niet meer aanvragen.

Doe op tijd belastingaangifte

Aan het einde van het jaar maakt de Belastingdienst de hoogte van de zorgtoeslag bekend. Lees meer over de aftrekbare zorgkosten en over zorgtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Interpolis Zorgverzekeringen

Zorg goed voor uzelf met een zorgverzekering van Interpolis. Interpolis heeft 2 natura zorgverzekeringen, zodat u kiest wat bij u past. Voor 2021 kiest u tussen de basisverzekeringen ZorgActief en ZorgCompact.