Landbouw veiligheid en preventie. De grootste risico's en tips om schade te voorkomen of beperken,

Veiligheid.

Verzekeren?

Via de Rabobank

Neem voor agrarische verzekeringen van Interpolis contact op met de Rabobank of met een onafhankelijke assurantietussenpersoon.

Top 5 risico's Landbouw

De landbouw is volop in beweging. Nieuwe mogelijkheden bieden mooie kansen, maar ook nieuwe risico’s. Samen met onze klanten, adviesraden en organisaties in de landbouw zoeken wij naar passende oplossingen voor nieuwe risico’s. Die passende oplossing hoeft wat ons betreft niet uit een verzekering te bestaan. Want in sommige gevallen hebt u meer aan een dienst, aan een preventie- of bouwadvies, of aan snelle hulp bij calamiteiten. Uw bedrijfscontinuïteit is altijd ons uitgangspunt.
5

5
Gaat u bouwen?

Daar komt veel bij kijken. U maakt keuzes voor een pand dat jaren mee moet gaan. Sorteer tijdig voor op verdere plannen én denk na over brandveiligheid en constructie. Interpolis helpt u met gratis advies.

Preventie landbouw regelapparatuur
4

4
Storing in Regelapparatuur

De technische installatie is het hart van uw bedrijf. Storing of uitval heeft direct gevolgen voor uw dieren, uw productie en uw bedrijfscontinuïteit. Houd kritische bedrijfsprocessen daarom stevig in de hand en blijf controleren.
Seizoensarbeid in de landbouw | Interpolis verzekeringen
3

3
Een veilig onderdak voor seizoenarbeiders

Het is weer voorjaar. Grote kans dat u tijdens de drukke periode gebruik maakt van tijdelijke arbeidskrachten. Biedt u hen onderdak op uw bedrijf? Zorg dan voor een (brand)veilige woonruimte. Lees onze tips.

Preventie landbouw asbest
2

2
Asbestdaken

Tot 1994 werd bij de bouw van veel stallen en opslagruimten asbesthoudend materiaal gebruikt. We weten nu dat bij verwering van asbestdaken asbestvezels vrijkomen. Zo’n 70% van die asbestdaken, ongeveer 90 miljoen m2, bevindt zich in de agrarische sector.
Preventie landbouw lassen en slijpen
1

1
Brand door smeulende resten

Een vonkje bij brandbare materialen zoals isolatie, stroresten, strooisel of houtkrullen, kan al brand veroorzaken. Eén vonkje vlakbij het methaangas in de mestkelder kan een explosie veroorzaken. En als u klaar bent met uw las-of slijpwerk, kunnen smeulende resten alsnog brand veroorzaken. Blijf daarom goed opletten bij uw werkzaamheden. Lees onze tips om brand te voorkomen.