inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube
Een zorgverzekering voor uw bedrijf

Interpolis ZorgActief® aanvullende verzekeringen

Voor kosten die niet worden vergoed door de basisverzekering. Of waarvan de kosten te hoog zijn om zelf te betalen. Zoals spoedeisende hulp in het buitenland of fysiotherapie.
  • 15% korting voor Rabobank-klanten
  • 24 fysiobehandelingen delen met uw partner
  • Best Doctors: second opinion van 's werelds beste specialisten
Particuliere verzekeringen van Interpolis zijn exclusief verkrijgbaar via de Rabobank.
Samen fysio delen

Kiezen u en uw partner allebei voor MeerZeker en woont u op hetzelfde adres? Dan kunt u fysiotherapiedekkingen met elkaar delen. U heeft dan samen 24 behandelingen, in plaats van 12 behandelingen per volwassene.
Kinderen tot 18 jaar meeverzekerd

Verzeker kinderen tot 18 jaar altijd kosteloos mee met de meest ruim verzekerde ouder. Net 18 geworden? Dan hebt u zelf een zorgverzekering nodig.
€0,- eigen risico

Het eigen risico geldt niet voor aanvullende verzekeringen.

Uw zorg uitgebreid

De basisverzekering vergoedt 95% van de zorgkosten. Als u extra zorg verwacht die niet te overzien is qua kosten kunt u zich aanvullend verzekeren. Hebt u fysiotherapie nodig? Bezoekt u een arts in het buitenland? Vergelijk onze 3 aanvullende verzekeringen in de tabel hieronder. Tandheelkundige zorg valt voor verzekerden vanaf 18 jaar niet onder de basisverzekering of 'gewone' aanvullende verzekeringen. Hiervoor is de aanvullende verzekering Interpolis GebitActief®.

ZonderMeer
vanaf € 4,50 p/m*
MeerZeker
vanaf € 10,67 p/m*
ZonderZorgen
vanaf € 16,30 p/m*
Spoedeisende hulp in het buitenland (100%)
Vervoer en verblijf voor gezinsleden na zorgbemiddeling naar het buitenland
Uitgestelde kraamzorg: 15 uur (via door Interpolis gecontracteerde kraamcentrum)
Oorstandcorrectie tot 18 jaar
Stottertherapie
Kinderopvang aan huis tot 12 jaar bij ziekenhuisopname en ziekte ouder
Geneesmiddelen uit de basisverzekering: aangevuld met vergoeding wettelijke eigen bijdrage tot € 1.000,-
Orthopedische geneeskunde (per persoon per jaar)
€ 40,- per dag tot € 440,-
€ 40,- per dag tot € 640,-
Orthodontie tot 18 jaar
€ 2000,-
€ 2000,-
Fysiotherapie en oefentherapie voor niet chronische aandoeningen (onbeperkt voor kinderen tot 18 jaar)
6 per jaar
12 per persoon of 24 delen met uw partner
27 per jaar
*De premies zijn opgebouwd in leeftijdsklassen. Hierboven staan de premies per maand voor verzekerden van 18 tot en met 19 jaar. Deze premies zijn inclusief de 15% korting op de aanvullende verzekeringen voor klanten van de Rabobank.
Wat is wel en niet verzekerd Bereken uw premie op rabobank.nl
Online regelen
Online inzien

Declareren

Via MijnZorgverbruik en de Zorgdeclaratie App kunt u snel en makkelijk online declareren

Meer details, voorwaarden en dekkingen op rabobank.nl