Privacyverklaring

De SlimThuis app verzamelt informatie over je als je de app gebruikt. We gaan vertrouwelijk met je gegevens om en houden ons aan de wettelijke regelgeving, waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming, de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We vinden het belangrijk dat je weet hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. Zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Interpolis SlimThuis® is een merknaam van Achmea. Achmea B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Wat is de SlimThuis app?

De SlimThuis app helpt je om schade in en aan je huis te voorkomen. De SlimThuis app is op de hoogte van wat er in jouw stad, dorp of buurt speelt. En helpt je met slimme tips en informatie over producten en diensten om schade te voorkomen.

Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

Persoonlijke gegevens
Je persoonlijke gegevens geef je zelf aan ons bij gebruik van de app. Dit zijn je naam, postcode en e-mailadres. 
 • Je naam gebruiken we om je in de app en bij andere contactmomenten persoonlijk aan te spreken. 
 • Je postcode gebruiken we om je gerichte meldingen te sturen, die gaan over jouw stad, dorp of buurt.
 • Je e-mailadres gebruiken we om je te herkennen als je weer terugkomt in de app. En om contact met je op te nemen als dat nodig is. We sturen je per e-mail ook informatie over nieuwe functionaliteiten in de app. Van tijd tot tijd sturen we je ook berichten waarin we je mening of feedback vragen of waarin we meer informatie geven over relevante onderwerpen. Je kunt altijd aangeven dat je deze berichten niet wilt ontvangen. Dit geef je aan door je hiervoor af te melden via de link onderaan het betreffende bericht.  
  Toegepaste oplossingen
  In de SlimThuis app kun je aangeven welke oplossingen je wel en niet in je huis hebt toegepast die helpen om schade te voorkomen. Deze informatie gebruiken wij alleen om je betere en relevantere informatie te kunnen geven over wat jij kan doen om schade te voorkomen. 

   Gegevens die voortkomen uit het contact dat u met ons opneemt
   Wij verwerken hoe en wanneer u contact met ons opneemt. Als u bijvoorbeeld hulp nodig hebt van ons klantenserviceteam. Dit kan telefonisch zijn, via internet, e-mail, chat, apps of social media (Facebook, Twitter). We leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren.
  Gebruikersinformatie
  We meten hoe jij en anderen de SlimThuis app gebruiken. Zodat we de app verder kunnen verbeteren en ontwikkelen. Hiervoor maken we gebruik van Google Services. Het privacybeleid van Google is hierop van toepassing. 

Met wie deelt Interpolis je gegevens?

Jouw persoonlijke gegevens delen we met niemand. Ook gebruiken we je gegevens niet om verzekeringsclaims te controleren. Anonieme gegevens op algemeen niveau gebruiken we binnen Achmea voor rapportage doeleinden.

Zijn je gegevens goed beveiligd? 

We hebben meerdere passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen. Je gegevens zijn beveiligd volgens de gangbare normen en richtlijnen. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van je gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met je gegevens. 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens tot 1 maand nadat je de app hebt verwijderd. Of zolang het verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij je gegevens of maken wij je gegevens anoniem. Als wij je gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. De anonieme gegevens bewaren we wel, omdat ze ons helpen een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Hoe kun je jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je mag je gegevens bij ons opvragen, laten veranderen als die niet kloppen en je gegevens laten verwijderen. Het kan voorkomen dat wij je gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij je gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 
Je mag ook bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je gegevens, of je toestemming voor het gebruik stoppen.
Ook mag je je gegevens overdragen, bijvoorbeeld als je gegevens aan ons hebt gegeven met jouw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf. En je mag het gebruik van je gegevens tijdelijk beperken.


Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij ons:
Interpolis
Afdeling Services (AVG)
Antwoordnummer 396
5000 WB Tilburg


Stuur bij je verzoek een kopie van je paspoort of ID-kaart mee. Wil je je Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen 4 weken na ontvangst van je brief. 

Heb je een vraag tip, of klacht over deze privacyverklaring?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. Je kunt ook een brief sturen naar:


Achmea B.V. 
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist 

Komen we er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact met ons via WhatsApp

Wij vinden de bescherming van je persoonsgegevens erg belangrijk. Maar WhatsApp is geen eigendom van Achmea. Wij hebben dus geen invloed op de beveiliging en het privacybeleid van WhatsApp. Je hebt de algemene voorwaarden van WhatsApp geaccepteerd. Daarmee ben je ook akkoord met hun privacybeleid. Ons Privacy Statement is van toepassing tussen jou en Interpolis, niet op de informatie die je met ons deelt via WhatsApp.

Wij kunnen het Privacy Statement aanpassen

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond bedrijfsactiviteiten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak kunnen wij het Privacy Statement aanpassen. Kijk daarom af en toe of er iets veranderd is. Dit Privacy Statement is het laatst gewijzigd op 5 juli 2018.