inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearfacebookflaghashtaglinkedininline/loginlogo_labinline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchaanmeldeninline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtubetagtwitterwhatsapp
Een verzekering tegen de financiële gevolgen van milieuschade.

Milieuschadeverzekering

Interpolis Bedrijven Compact Polis®

Verzekerd tegen de financiële gevolgen van milieuschade.

  • dekking ongeacht aansprakelijkheid
  • dekking voor sanering van bodem en water
  • dekking voor inkomende milieuschade
De Interpolis Bedrijven Compact Polis® kunt u afsluiten bij de Rabobank. Zo krijgt u een passend advies over al uw financiële zaken, waar uw verzekeringen deel van uitmaken.

Samenwerking Interpolis en Rabobank

Interpolis biedt verzekeringen en preventiediensten aan en helpt bij het oplossen van schade. Rabobank is onze partner. Verzekeringen van Interpolis sluit u af via de Rabobank. Ook geeft de Rabobank u advies over risico’s en verzekeren.

Lees meer over de voordelen van onze samenwerking
Een omgevallen boom
Milieuschade door gevaarlijke stoffen

Verzekerd voor schade en herstel door gevaarlijke stoffen.
Opties
Afgestemd op uw bedrijf

Verzekering op maat mogelijk voor uitzonderlijke situaties, zoals ondergrondse tanks.
Icoon tractor
Ook voor agrarisch ondernemers

Oplossingen op maat voor het agrarisch bedrijf.

Financiële gevolgen van milieuschade

Verzekerd voor door milieuschade veroorzaakte kosten. Zoals het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand of milieuproblemen door schoonmaakmiddelen of een lekkend koelsysteem.
De volgende zaken zijn verzekerd:

  • Kosten van de sanering van uw bedrijfslocatie.
  • Kosten van de sanering van locaties van anderen, als deze vervuild zijn door uw bedrijfsactiviteiten.
  • Kosten van herstel of vervanging van ondergrondse leidingen en kabels die door verontreiniging zijn beschadigd.

Wat is wel en niet verzekerd? Lees meer op rabobank.nl

Schade melden

We helpen u op weg zodat u verder kunt ondernemen.
Top 5 risico's aansprakelijkheid
Wat zijn mijn grootste risico's? En geldt mijn particuliere aansprakelijkheidsverzekering ook voor zakelijke problemen? Tips om risico’s te verminderen.
Blijf-in-Bedrijf App
De Blijf-in-Bedrijf App ondersteunt u bij het inventariseren en beperken van uw bedrijfsrisico’s. 

Bedrijven Compact Polis®

Alle verzekeringen in 1 polis. Afgestemd op grootbedrijf en de agrarisch ondernemer. Voor bedrijven met meer dan €1 miljoen omzet per jaar.

Meer details, voorwaarden en dekkingen op rabobank.nl