inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearfacebookflaghashtaglinkedininline/loginlogo_labinline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchaanmeldeninline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtubetagtwitterwhatsapp
Deze verzekering dekt niet alleen een deel van de kosten van ziekteverzuim, maar helpt u ook om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Verzuimverzekeringen

De regie in handen nemen over uw zieke en arbeidsongeschikte medewerkers.
  Zakelijke verzekeringen van Interpolis zijn verkrijgbaar via de Rabobank.
  Interpolis VerzuimOplossingen
  Loondoorbetaling
  Met Interpolis VerzuimOplossingen verzekert u alleen uw basisbehoefte: loondoorbetaling als uw medewerker ziek is. U houdt zelf de regie in handen van de verzuimbegeleiding. Hiervoor heeft u een contract met een arbodienst of bedrijfsarts.
  Interpolis WerkAttent
  Loondoorbetaling en hulp re-integratie
  Met WerkAttent houdt u meer tijd over om te ondernemen. WerkAttent is een loondoorbetalingsverzekering en arbodienstverlening in één. 
  • U kunt eenvoudig voldoen aan uw wettelijke re-integratie verplichtingen
  • Deskundige hulp en begeleiding voor uw zieke medewerker
  • Preventieve hulp om ziekteverzuim te voorkomen
  Interpolis WerkAttent Uitgebreid
  12 jaar zelf de regie op al uw ziekteverzuim
  Met WerkAttent Uitgebreid hebt u 12 jaar lang controle op ziekteverzuim van al uw medewerkers. Vanaf de allereerste ziektedag.
  • Voor vaste én tijdelijke (ex) medewerkers 
  • Meer grip op verzuim en re-integratie 
  • Deskundige hulp en begeleiding voor uw zieke (ex) medewerker

  Let op: WerkAttent Uitgebreid kan pas geoffreerd worden vanaf 1 juli 2016.